Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad oro på arbetsplatser efter kriget startade i Ukraina

Pressnyhet 220311: Många medarbetare känner idag en stark oro, otrygghet och stress över kriget i Ukraina. Två veckor efter krigsutbrottet handlar var femte krisstödssamtal som Previa tar emot om oro kopplat till kriget.

- När man känner oro och stress är det viktigt att vi tillåter oss att känna det vi känner och stöttar varandra i det. För många blir arbetsplatsen viktig för sociala möten där det finns möjlighet att prata och bearbeta tillsammans. Men för en del är det också en plats där det finns utrymme för en paus från alla orostankar, säger Anna Wickberg, specialistpsykolog på Falck Healthcare.

Previa tillhandahåller krisstödstjänster till arbetsplatser genom systerbolaget Falck Healthcare. Sedan kriget startade har Previa märkt av en ökad oro hos många medarbetare och chefer runt om i Sverige och har därför startat ett särskilt krisstöd för arbetsplatser kopplat till krisen. En dryg vecka efter att det särskilda krisstödet infördes uppgår en femtedel av det samlade krisstödet Previa ger medarbetare och chefer via telefon frågor som rör oro kopplat till kriget i Ukraina.

- Vi är många som är påverkade av kriget i Ukraina. Somliga är direkt berörda, andra känner en oro kring världsordningen, vad som händer i Europa och hur situationen kan påverka oss i Sverige. Som kollega och chef är det viktigt att vara medveten om, och acceptera, att alla påverkas väldigt olika av situationen. Vi har alla olika grundförutsättningar att hantera osäkerheten som vi befinner oss i, säger Anna Wickberg.

Som chef och kollega finns anledning att stötta varandra och hjälpas åt att hantera känslor kopplade till krisen.

- Om det finns personer på arbetsplatsen som har direkt anknytning till Ukraina eller har tidigare erfarenheter från att ha behövt fly från krig kan du som chef behöva ta mer kontakt, speciellt om personen arbetar mycket hemifrån. Höra av dig oftare, stäm av hur medarbetaren mår och fråga vad den behöver från dig som arbetsgivare, säger Anna Wickberg.

Som organisation är det viktigt att förmedla trygghet och stabilitet. Visa att företaget har koll på det som sker i världen och att läget är under kontroll utifrån den egna verksamheten.

- Att se till så att medarbetarna får regelbunden information är något konkret som du kan göra som chef. Var tydlig med vilka stödinsatser som finns tillgängliga, erbjud ditt stöd och visa empati och förståelse. Om informationen är tydlig, saklig och ärlig kan det ge en lugnande effekt, säger Anna Wickberg.

Råd till arbetsplatsen rörande kriget i Ukraina:

1. Normalisera din oro
Att känna oro på grund av kriget i Ukraina är helt normalt, oavsett om du är direkt berörd eller känner oro kring vad som händer i Europa och hur det kan komma att påverka dig.

2. Håll fast vid dina rutiner
Var noga med vila, äta och gå till jobbet som tidigare. Det är vilsamt för hjärnan att ha en förutsägbarhet i vardagen och då kan dina dagliga rutiner vara extra viktigt när andra saker oroar.

3. Pausa nyhetsflödet
Det är naturligt för oss människor att söka information när vi befinner oss i osäkra situationer. Om du ofta läser och uppdaterar nyhetsflödet på ett sätt som du själv känner ökar på stressen, då kan det vara bra att dra ner på det eller ta en paus. Att hela tiden matas men information kan ge en falsk känsla av kontroll och är sällan hjälpsamt.

4. Gör någonting konkret
Många mår bra av att kanalisera sin oro och göra något konkret. Hjälp till att samla in kläder eller skänk pengar till hjälporganisationer om du har möjlighet. Vi människor mår bra av att göra saker för andra.

5. Var källkritisk
Det är otroligt viktigt att vara källkritisk i det stora flödet av nyheter och information som vi får tills oss varje dag. Skapar informationen och nyheterna starka känslor kan det vara lätt att tappa källkritiken. Man behöver vara medveten om vad informationsflödet gör med oss.

6. 
Ta hjälp vid behov
Känner man att oron och stressen börjar ta över är det viktigt att ta hjälp utifrån. Det kan märkas på att ens arbete och relationer blir påverkade, man kan ha svårt att varva ner och man kanske upplever sömnsvårigheter. Prata med din arbetsgivare om vilket stöd du kan få.

---

För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se
Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@previa.se 

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum