Gå direkt till innehåll
Samverkan i Skåne skapar en bättre och välfungerande ambulanssjukvård

Pressmeddelande -

Samverkan i Skåne skapar en bättre och välfungerande ambulanssjukvård

Under försommaren 2014 bildades Tankesmedjan för optimerad dirigering i Region Skåne. Tankesmedjan bildades eftersom man i Skåne har sett en kraftig ökning av antalet vårdsamtal och antalet ambulansuppdrag. Detta påverkar både medarbetares arbetsmiljö, men också möjligheten att på ett effektivt sätt nyttja ambulansresurserna i Region Skåne. Deltagande organisationer är Region Skåne, Vårdförbundet, Samariten, Kommunal, SOS Alarm och Falck.

Senaste nytt från arbetsgruppen:
Arbetsgruppen har sedan uppstarten i juni träffats tre gånger och utifrån problembild och målsättningen arbetat vidare. Tre mindre grupper har bildats för att fördjupa arbetet med analys av nuläge och formulera nya och alternativa lösningar både praktiskt, strukturellt och idémässigt till dagens verksamhet. En grupp fokuserar på Triage – ökningen av Prio 1 – resursanvändning och en grupp har fokus på Arbetsmiljö ur ett system- och individperspektiv kring raster och arbetstider. Den tredje gruppen utgör framför allt support avseende att ta fram och analysera statistiskt underlag till arbetsgrupperna.

Arbetsgruppen är enig om att analysen av vårt nuläge och de hypoteser som kommer fram skall testas mot faktaunderlag så långt det är möjligt. Detta för att på bästa sätt fastslå eller förkasta hypotesen så att åtgärderna fokuseras rätt.

Arbetsgruppen träffades senast 21/10 där vidare dialog fördes kring de mindre gruppernas arbete och kring våra utmaningar i framtiden. Vi kan konstatera att problembilden är komplex och kommande förslag till lösningar förmodligen utgörs av både delar som våra verksamheter har mandat att genomföra men också lösningar där mandat till förändring finns hos andra intressenter.

De mindre grupperna fortsätter sitt arbete och arbetsgruppen har nästa möte planerat till början av december. Ambitionen är som tidigare att arbetet skall vara klart under 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Poul Kongstad, Verksamhetschef Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)poul.kongstad@skane.se


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906) och är nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag.

Falck har visionen att utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tråd.


Presskontakt

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Previa, Falck Healthcare 070-413 08 13

Relaterat material

Välkommen till Falck Sverige!

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa.

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Falck Sverige
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum