Gå direkt till innehåll
Antal frånvarodagar per vecka per 100 000 medarbetare. Urval av orsakskategorier psykosocial ohälsa, besvär i rörelseapparaten samt konvalescens/operation
Antal frånvarodagar per vecka per 100 000 medarbetare. Urval av orsakskategorier psykosocial ohälsa, besvär i rörelseapparaten samt konvalescens/operation

Pressmeddelande -

Stress och psykosocial ohälsa ökar som effekt av coronakrisen

Pressnyhet 20200529: Efter två månader med stora omställningar på Sveriges arbetsplatser syns tydliga konsekvenser i forma av ökad ohälsa. Sjukskrivning på grund av stress, psykosocial ohälsa och ergonomiska besvär har ökat stort de senaste fyra veckorna. Samtidigt blir antalet sjukskrivna som väntar på operationer allt fler. Det visar statistik från Previa Sjuk & frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik för kort- och långtidsfrånvaro.

– Omställningen i arbetslivet på grund av coronakrisen börjar nu visa en tydlig ökning av ohälsa inom vissa områden. Det handlar främst om psykosociala besvär och besvär i rörelseapparaten. Men även den grupp av anställda som är sjukskrivna i väntan på operation börjar märkas i våra ärenden, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Ökningen av sjukfrånvaro på grund av stress och psykosociala besvär återfinns både hos de som arbetar hemma och medarbetare inom vård och omsorgsyrken. 

– Det kan bero på flera samverkande faktorer som oro och ångest, hög arbetsbelastning, saknad av rutiner eller ökad påfrestning genom social isolering, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 2. Antal frånvaroanmälningar i procent, samtliga orsaker.

I mitten på mars skedde en kraftig uppgång av sjukskrivningarna, främst på grund av förkylningssymptom. Sjuktalen steg då till nivåer som aldrig tidigare synts i Previas statistik. Därefter har sjukfrånvaron stadigt sjunkit och sammantaget är sjukanmälningstalet nu det lägsta på ett decennium.

– På drygt 10 veckor har vi gått från högsta antalet sjukanmälningar någonsin till det lägsta frånvaroanmälningstalet på 10 år för samma period, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Rekommendationerna om smittskydd visar tydlig effekt med minskat antal nya sjukanmälningar på grund av förkylning. Det gäller även för andra symptom, till exempel har magsjukan minskat stort under samma period.

Diagram 3. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare per orsak.


Samtidigt som ”coronarelaterade” sjukskrivningar gradvis minskar, börjar istället annan ohälsa öka som en konsekvens av omställningen i arbetslivet.

– Arbetssituationen är annorlunda än tidigare. Att vara chef på distans eller under ett pressat läge ställer höga krav. Det kan vara svårt att fånga upp om någon börjar må dåligt. Det märks inte lika tydligt för kollegor och chef när kontakten sker på distans eller när medarbetarna kanske undviker att säga till när det är ett pressat läge på arbetsplatsen, säger Maria Steneskog Nyman.

Fem tips som hjälper arbetsplatsen genom krisen

  • Säkra det praktiska. Se till att dina medarbetare är trygga med tekniken och att de har allt som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på distans eller med nya förutsättningar. Fråga om du inte är säker.
  • Se gruppen – och individen. Ha återkommande möten där medarbetare får checka in. Gå gärna laget runt och låt alla få några minuter att ventilera nuläget och vad de gör. Om veckomöten är det normala, ha fler möten i orostider för att tidigt fånga upp medarbetare.
  • Kontinuerlig återkoppling. Återkoppla till varje medarbetare – det behöver inte handla om långa samtal, det kan räcka långt med ett kort telefonsamtal för att höra hur personen mår, hur det går, och om det är någonting personen behöver.
  • Ärlighet varar längst. Bemöt oro med ärlighet. Ingen chef har i dessa tider alla svar, alla sitter i samma båt, men ärligheten är viktig, inte minst för att minska spekulationer och ryktesspridning. Lyft sådant som fungerar bra.
  • Uppmuntra det sociala. Småpratet på lunchrasten, eller fikapausen, är viktigare än man tror. En del företag lägger upp fikarum via Skype eller Teams, dit medarbetare kan checka in för småprat. Kan möten ske som promenadmöten, så uppmuntra till det.

Förklaring till statistiken

Sedan mitten av mars har Previa löpande publicerat statistik från Previa Sjuk ovh Frisk. Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen och effekterna av covid-19 över hela landet.

För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor,  +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, lennart.sohlberg@previa.se

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum