Pressmeddelande -

​Falkenbergs kommun inviger nytt koncept för äldre på Hjortsberg

Att samla olika boendeformer i ett område och erbjuda trygghet genom välfärdsteknik, sociala aktiviteter, gemensam lunch och kontakt med personal. Det är syftet med kommunens nya koncept seniorkvarter som nu startar upp på Hjortsberg.

Den 2 juli klockan 12.00 till 15.30 invigs Träffpunkt Hjortsberg på Ljungholmsvägen 28-30. Det blir också startskottet för kommunens första seniorkvarter där äldre erbjuds tre olika boendeformer inom en radie av 500 meter – trygghetsboende, trygghetsboende plus och särskilt boende.

Kärnan i konceptet är träffpunkten dit man kan gå för att äta lunch eller delta i olika aktiviteter. Här har man också tillgång till personal under träffpunktens öppettider.

Olika boendeformer för olika hjälpbehov

Tanken med ett seniorkvarter är att äldre ska ha möjlighet att bo i samma område oberoende av sitt hjälpbehov.

– Vi vet att det är oerhört viktigt med ett socialt sammahang, att man får möjlighet att träffa andra människor och hitta en gemenskap. Genom att samla olika boendeformer i ett område så gör vi det möjligt för de äldre att stanna kvar i detta sammanhang även om deras hjälpbehov förändras, säger socialchef Johan Klingborg.

– En nyhet för kommunen är också att vi från och med juli samordnar kön för samtliga trygghetsboenden i kommunen.

Fler trygghets- och omsorgskvarter i framtiden

Hjortsberg är först ut, men planen är att skapa fler seniorkvarter runt om i kommunen, såväl i centrum som i inlandet.

– Utöver en trygghet för de äldre så innebär dessa kvarter även att vi kan bygga en hållbar och effektiv organisation, vilket är viktigt med tanke på framtidens utmaningar inom äldreomsorgen. Som det ser ut i dag så lägger vi årligen mellan 25 och 30 heltidstjänster enbart på att transportera oss. Givetvis kan vi inte ta bort alla transporter, men vi kan ha som ambition att minska dem så att vi istället kan lägga våra resurser på att ge omvårdnad, säger Johan Klingborg.

Kontakt

Johan Klingborg
Socialchef
E-post: johan.klingborg@falkenberg.se
Mobil: 073-867 41 74s

Fakta Trygghetsboende

Trygghetsboende riktar sig till personer som är 70 år eller äldre. Har du omsorgsinsatser så har du förtur till denna boendeform. Här har du tillgång till personal under träffpunktens öppettider. På träffpunkten kan du även äta lunch och delta i aktiviteter.

Under 2018 kommer vi få totalt 12 trygghetsbostäder på Hjortsberg. Kommunen har även 12 trygghetslägenheter i Morup och 16 på Alegränd.

För att ställa sig i kö till ett trygghetsboende ringer du kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Fakta Trygghetsboende plus

Trygghetsboende plus är ett biståndsbedömt boende där man genom individuellt utprövad välfärdsteknik, samt tillgång till personal dygnet runt, skapar en trygg och självständig vardag för den boende.

I dagsläget har kommunen tre trygghetsboende plus-bostäder på Hjortsberg. Dessa ligger i bottenplan på Hjortsbergs äldreboende.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".