Pressmeddelande -

​Stärkt samarbete mellan näringsliv och skola för att säkra framtidens kompetens

Falkenberg behöver säkra framtidens kompetens. För att hitta lösningar gör kommunens näringslivsavdelning och Näringslivet Falkenberg nu en satsning tillsammans med såväl rektorer som näringsliv. Och intresset är stort.

Det nya initiativet inleddes under torsdagen med ett gemensamt möte för att skapa en struktur och organisation som säkerställer Falkenbergs framtida kompetensbehov. Syftet var också att få fram en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet.

– Vår vision är att hitta hållbar struktur och organisation för det här arbetet. Tänk att skapa en Falkenbergsmodell som kan vara bli en förebild för resten av Sverige när det gäller kopplingen mellan utbildning och näringsliv, och som säkrar vår kompetensförsörjning, säger Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare med fokus på kompetensfrågor och en av initiativtagarna.

Mötet lockade 70 personer med en jämn fördelning mellan skolans rektorer från skola och företag. Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Stigert Pettersson, Näringslivschefen Jan Melkersson och Göran Bengtsson, ordförande i Näringslivet Falkenberg (vd för Falkenbergs Sparbank) gav alla sin syn på möjligheterna i att involvera näringslivet i skolan och skolan i näringslivet för att stärka våra barn och ungdomar inför sitt kommande yrkesliv.

– Det känns inspirerande och hoppfullt att ta del av alla inkomna svar från diskussionerna och fortsätta arbetet tillsammans med arbetsgruppen. Intresset är stort och engagerat från båda håll, vilket är fantastiskt roligt säger Marinette Larsson, verksamhetsledare för Näringslivet Falkenberg som är den andra initiativtagaren.

30 personer anmälde sig direkt till arbetsgruppen som ska fortsätta arbetet med att skapa en samsyn och samverkan mellan skola och näringsliv, som ger likvärdighet för alla kommunens elever.

För mer information

Marinette Larsson
, verksamhetsledare Näringslivet Falkenberg

Mobil: 070-76 485 70, marinette.larsson@falkenberg.se


Linda Bengtsson, 
näringslivsutvecklare Falkenbergs Kommun

Mobil: 072-083 38 61, linda.bengtsson3@falkenberg.se

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • utveckling
  • tillväxt
  • skola
  • näringsliv
  • utbildning
  • kompetensbehov

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".