Fotograf: Anders Wirström
Fotograf: Anders Wirström

Pressmeddelande -

Nya krav från Stockholms fastighetsbolag på att förebygga och återvinna byggavfall

Nu ställer Stockholms kommunala fastighetsbolag gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt.

– Med de nya gemensamma kraven vill vi göra det lättare för våra byggentreprenörer att förebygga och hantera avfall. Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder.

Kraven ska göra det enklare för anlitade entreprenörer att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt stadens fastighetsbolag. För att även förebygga avfall ingår tydliga rutiner för startmöten, avstämningar och kommunikation med alla aktörer genom hela byggprocessen.

Några av kraven är:

  • rutiner för hur mängden avfall ska minimeras
  • nivåer för materialåtervinning och andelen deponi
  • ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen

Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.


Fakta

De gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Det är en samling verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s avfallshierarki och för att bidra till att nå Sveriges miljömål.

Tidigare hade bolagen olika avfallskrav och uppföljningsmetodik även om alla har utgått från Sveriges Byggindustriers riktlinjer.

Läs mer i dokumentet ”Gemensamma avfallskrav” (PDF).

Kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns riktlinjer Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning 2019“Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019” som förvaltas av Sveriges Byggindustrier.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Taggar

  • nyproduktion b

Regioner

  • Stockholm

Familjebostäder, del av Stockholms stad, äger, utvecklar och förvaltar attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov. Vi jobbar för dagens och morgondagens kunder med engagemang, kundnytta, affärsmässighet och nytänkande i fokus. Vi är ett bostadsbolag i tillväxt. Dagens 19 410 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder.

Presskontakt

Lott Jansson

Presskontakt Presskontakt 070-737 20 19