Nyhet -

Konsulter till krisstöd i akut skede sökes

Krisstöd i akut skede - Lunds Universitet

Målgrupp: Samtliga arbetsplatser, medarbetare och studenter vid Lunds universitet.

Syfte/mål: Ge stöd till chefer, medarbetare och studenter, individuellt och/eller i grupp, i det akuta skedet av krisen. Ge uppföljande stöd till chefer, medarbetare och studenter. Krisstöd ska kunna ges på plats inom 24 timmar eller enligt överenskommelse till den som är drabbad.

Vi söker konsulter med följande kompetens:

- Legitimerad psykolog med dokumenterad erfarenhet av krisstöd och minst fem års dokumenterad yrkeserfarenhet.

- Legitimerad psykoterapeut med minst fem års dokumenterad yrkeserfarenhet

- Beteendevetare med universitetsexamen eller motsvarande samt minst fem års

dokumenterad yrkeserfarenhet. Kompetens ska kunna styrkas med CV.

Vi ser framemot att samarbeta med dig som konsult i vårt akutteam 2016/17 och ber om din intresseanmälan mail ledes senast 2016-08-01. Skicka den till akutteamet@familjeterapeuterna.com

Vad innebär det att vara konsult i “Krisstöd i akut skede” hos Familjeterapeuterna Syd?

Det innebär att du vid behov "rycker ut" inom Sverige och arbetar vid en akut händelse, ex olycka, suicid, allvarlig sjukdom, terrorhot för Lunds Universitets medarbetare och studenter samt ge stöd till chefer, medarbetare och studenter individuellt och/eller i grupp, i det akuta skedet av krisen. Det kan också innebära att ge uppföljande stöd till chefer, medarbetare och studenter. Du ska kunna hjälpa till med kort varsel senast inom ett par dagar och vid visa situationer inom ett dygn. Du kan säga nej om du är förhindrad och då går frågan vidare till andra konsulter som vi har tecknat avtal med. Om det händer en stor olycka kan det bli aktuellt att vi behöver flera terapeuter på ett och samma uppdrag. Jouren och sambandscentralen är stationerad och bemannad på våra kontor i Malmö eller Helsingborg. Jourpersonalen i Skåne sköter logistiken kring insatsen som behövs kring den akuta händelsen och väljer ut vilka konsulter som ska erbjudas uppdraget. Det innebär att du slipper ha beredskap med jourtelefon såvida det inte är avtalat. Uppdraget gäller i Sverige och i konsultavtalet avtalar vi om du kan tänka dig att ha hela Sverige eller vissa delområden i Sverige som arbetsområden.

Insatsen från konsultens sida kan vara olika stor beroende på händelsens omfattning. Konsultarvodet vid uppföljande stödinsats är 875:-/60 minuter. Konsultarvode vid insats med 3 dygns varsel är 1.075:-/60 minuter. Konsultarvodet vid akuta ärenden som kräver din insats inom 24 timmar är 1.375:-/60 minuter. Du får arvode för den arbetstid som du är i direkt kontakt med den drabbade och utför det arbete som uppdraget kräver. Lunds Universitet ska godkänna antalet timmar som vi får debitera dem för utfört arbete. Det innebär att antalet timmar som konsulten kan fakturera oss för utfört arbete ska överensstämma med de timmar Lunds Universitet har godkänt. Bokning av resor, färdmedel och boende står vi för. För uppdraget lämpligast färdmedel avgörs av sambandscentralen i Malmö/Helsingborg. Utöver resekostnader betalar vi boende, traktamente och restidsersättning om det krävs. Restidsersättning utbetalas med olika summor beroende på resans tidsåtgång. För faktisk restid som innebär 1-3 timmar betalar vi 75: -/timme och för resor mellan 3-6 timmar - 150: - /timme och för resor som tar över 6 timmar i anspråk - 225: -/ timme . I första hand kommer vi att erbjuda konsult med lämplig kompetens uppdrag som har kortast resväg, i tid räknat, till orten där den akuta händelsen har ägt rum. I andra hand erbjuds övriga konsulter uppdraget. Arbetet ska kunna utföras nationellt.

Efter avslutat uppdrag med eventuell uppföljning kan ett konsultuppdrag av detta slag generera samtals tillfällen som du kan välja att ta in i din privata verksamhet.

Om du är intresserad att arbeta för Familjeterapeuterna Syd med flera uppdrag så är du välkommen att skriva det i din intresseanmälan.

Malmö 2016-06-02

/Johan Hagström

VD, Familjeterapeuterna Syd AB

040/782 11

0768-465278

johan@familjeterapeuterna.com

www.familjeterapeuterna.com

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • psykoterapi
  • familjeterapi och familjerådgivning
  • handledning
  • utbildning

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll