Nyhet -

Välkommen Pia Bredberg, Familjerådgivare och IPT terapeut

Pia Bredberg är Socionom, Socialpedagog och legitimerad Psykoterapeut. Hon kommer att arbeta med IPT inom vårdval Psykoterapi och Familjerådgivning hos Familjeterapeuterna Syd. Pia presenterar sig närmare såhär:

Jag har sedan mitten av 90-talet en bred erfarenhet av av möta vuxna, ungdomar, föräldrar, barn och familjer, främst utifrån mitt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin och inom allmänpsykiatrins öppenvård för vuxna, där jag haft samtal med ungdomar, vuxna, familjer , par och anhöriga, samt varit ledare för olika barn- och föräldragrupper. Jag har också arbetat i ett späd- och småbarnsteam där jag träffat blivande och nyblivna föräldrar med små barn.

I mitt nuvarande arbete hos Familjeterapeuterna Syd erbjuder jag psykoterapi, familjerådgivning, familjesamtal och handledning. Jag är ackrediterad av Region Skåne att behandla med IPT(Interpersonell terapi) inom hälsoval Skåne. IPT är en terapeutisk modell som från början utarbetades för behandling av depression, men som idag är anpassad och hjälpsam för andra tillstånd såsom oro och ångest, kriser, relationsproblem eller andra förändringar i livet som kan leda till ett försämrat psykiskt mående. IPT betonar relationernas betydelse för vår psykiska hälsa men har samtidigt en förankring i känslolivets betydelse. IPT är också hjälpsamt när det gäller att förstå för hur våra anknytningsmönster ser ut och hur det påverkar våra nuvarande relationer.

Grunden för mitt arbete är att jag tror på individens inneboende kraft och egna resurser, men att vi utifrån ett livscykelperspektiv utvecklas och förändras och ställs inför nya utmaningar. Det kan innebära att vi ibland behöver hjälp och stöd för att komma vidare. Terapin ser jag som en process där vi tillsammans går igenom vilka bakomliggande faktorer som påverkar dig och ditt mående. Genom att utforska hur händelser, relationer, tidigare och nuvarande livsmönster och mående är tätt sammanlänkade, får du en ökad insikt om och förståelse för dig själv och dina behov och vad du behöver göra för att hitta alternativa sätt för att kunna påbörja en läkande förändringsprocess.

Varmt välkommen att boka tid hos mig via remiss och privat!

https://familjeterapeuterna.kaddio.com/booking

Ämnen

  • Mental hälsa

Regioner

  • Utanför Sverige

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör