Familjeterapeuterna Syd i Malmö använder sig av Virtual Reality som en del av KBT-behandling.
Familjeterapeuterna Syd i Malmö använder sig av Virtual Reality som en del av KBT-behandling.

Pressmeddelande -

Bli fri från fobi med Virtual Reality

Visste du att Virtual Reality kan användas i behandling av olika psykiska störningar och problem? Therése Burman, leg. psykolog och terapeut på Familjeterapeuterna Syd i Malmö har nu börjat ta hjälp av VR i sin behandling av patienter med olika slags fobier, ångest  samt beroendeproblematik.

- Man ser i forskning goda effekter av exponeringsarbete i VR som en del av en KBT och det är dessutom kul att få var kreativ i sitt arbete, säger Therése Burman.

Virtual Reality är en datorteknik som simulerar verkliga eller påhittade miljöer som du tas till med hjälp av ett par VR-glasögon. I och med att kroppen kan interagera med den virtuella modellen där framförallt syn,  men även hörsel och i vissa fall känsel och doft aktiveras, blir upplevelsen närmast autentisk.

Forskning inom Virtual Reality har bedrivits sedan 90-talet och har på senare år börjat användas mer och mer inom vården. Familjeterapeuterna Syd, med bas i Malmö, har använt tekniken sedan senhösten 2019. Leg. psykolog Therése Burman är entusiastisk över att kunna använda tekniken i terapirummet. Senast använde hon VR-tekniken med en patient med kräkfobi, så kallad emetofobi.

- Vi genomför en stegvis exponering i olika miljöer som inkluderar kräk, såsom en toalett där en person står och kräks. Patienten får stegvis närma sig och stanna kvar i miljön och samtidigt hantera en eventuell ångeststegring. Man kan även lägga på stegrande hjärtljud för mer effekt och det är möjligt att köpa till doftessenser. Det är kul när man får vara kreativ i sitt arbete.

Therése Burman ser det som positivt att kunna skapa miljöer som är svåra att direkt finna i verkligheten. Familjeterapeuterna Syd abonnerar på ett program för bland annat olika typer av fobier, terapeutisk avkoppling och beroendeproblematik.

- Jag är även nyfiken på ett program för problem med hetsätning samt skev kroppsuppfattning, säger Therése Burman.

Finns det några nackdelar med tekniken?

- Man kan bli åksjuk, men det ska fungera bra att ta åksjuketabletter. Faktum är att man i studier sett att åksjuketabletterna gör att generaliseringseffekten av resultatet av exponeringen kan öka.

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Regioner

  • Västra Götaland

Respekt, transparens och glädje är Familjeterapeuterna Syd AB:s ledord. Vårt mott är "Familjens Hälsa är Vårt Uppdrag". Funktionella relationer till närstående, familj, släkt, vänner och arbetskamrater är grunden för psykisk och fysisk hälsa. Målet med vårt arbete är att skapa förutsättningar till öppenhet och funktionell kommunikation i mellanmänskliga relationer för att på så sätt främja psykisk hälsa.

Presskontakt

Johan Hagström

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278
Joanna Knuhtsen

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211