Annika Kristensson arbetar som familjerådgivare och terapeut på Familjeterapeuterna Syd:s mottagningar i Helsingborg och Höganäs.
Annika Kristensson arbetar som familjerådgivare och terapeut på Familjeterapeuterna Syd:s mottagningar i Helsingborg och Höganäs.

Pressmeddelande -

Terapeuten som även är skådespelare - om hur det kreativa tar plats i terapirummet

På Familjeterapeuterna Syd:s mottagningar jobbar ett trettiotal behandlare med olika utbildningar, kompetenser och erfarenheter. Familjerådgivaren Annika Kristenssons bakgrund sticker ut lite extra. Förutom utbildning i beteendevetenskap och olika behandlingsmetoder är hon även utbildad och erfaren skådespelare och dramapedagog. Dessa två olika yrken visar sig inte stå så långt ifrån varandra som man kanske kan tro. 


Annika Kristensson tar emot klienter i Helsingborg och Höganäs. Hon är beteendevetare, diplomerad psykosyntesterapeut, utbildad i integrativ psykoterapi på basnivå, samt har en kommande medicine magister i bildterapi. Hon tar emot familjer, par, grupper och individer för samtal. Men CV:et  stannar inte där. Annika Kristensson är även utbildad skådespelare och dramapedagog. Som skådespelare har hon jobbat mycket med familjen som målgrupp. Hon har bland annat medverkat i clownronder och har även skrivit manus till den egenspelade karaktären ”Flisan”, som bland annat spelas i vandringsteater för familjer. 

Har du användning av dina kunskaper och erfarenheter som skådespelare i ditt nuvarande yrke som familjerådgivare/terapeut? 

- Ja, absolut! Teater handlar ju om människan och livet. I teater och som skådespelare förkroppsligar jag ett psykologiskt förlopp genom att gestalta känslor. Jag har på så sätt undersökt mig själv och mitt liv inifrån. På scenen har gestalterna fått reaktioner av publiken, som en spegel. I terapirummet är klienterna i centrum och jag speglar dem. Jag får en känsla eller en tanke och genom frågor synliggör jag dem för klienterna. Terapi är teater/drama IRL, med verkliga människor som vi terapeuter behandlar.

Du är utbildad i integrativ terapi på basnivå, vad innebär det? 

- Som terapeut kan du arbeta utifrån olika metoder. Du kan exempelvis jobba kognitivt, alltså hur vi förhåller oss till våra tankar, eller psykodynamiskt, som handlar om det vi bär med oss från tidigare i livet och omedvetna drivkrafter. Integrativ terapi kan också kallas eklektisk eller multimodalpsykoterapi. Integrativ psykoterapi är psykoterapi som sätter samman skilda synsätt och metoder i kombination, som tillsammans bildar en sammansatt enhet. Jag arbetar både utifrån psykodynamisk och kognitiv inriktning. 

Du studerar just nu till Medicine magister i bildterapi på Umeå universitet, vad är bildterapi? 

- Bildterapi är en metod som används för att främja hälsan. Metoden är verkningsfull såväl preventivt, behandlande och rehabiliterande. I bildterapi används bildskapande dels som komplement och fördjupning till samtalen och dels med enbart bildskapandet. Målet med bildterapi är att reducera exempelvis stress och smärta. Dessutom att stärka individens identitet och copingförmåga samt främja insikt. Inom forskning på ämnet har man kunnat se bildskapandets utvecklande av hjärnan och vidare mot integrering av kognitiva, sensmotoriska och emotionella processer. 

I presentationen på Familjeterapeuterna Syd:s hemsida står det att ni arbetar utifrån säkerställd evidens, kan du förklara vad det betyder?

- Att metoden eller metoderna är tryggt bevisade genom vetenskapliga studier. Det vill säga att många vetenskapliga studier är genomförda i metoden eller metoderna.


Vill du kontakta Annika Kristensson för frågor eller boka en tid? 

Annika@familjeterapeuterna.com 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Familjefrågor

Regioner

  • Västra Götaland

Respekt, transparens och glädje är Familjeterapeuterna Syd AB:s ledord. Vårt mott är "Familjens Hälsa är Vårt Uppdrag". Funktionella relationer till närstående, familj, släkt, vänner och arbetskamrater är grunden för psykisk och fysisk hälsa. Målet med vårt arbete är att skapa förutsättningar till öppenhet och funktionell kommunikation i mellanmänskliga relationer för att på så sätt främja psykisk hälsa.

Presskontakt

Johan Hagström

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278
Joanna Knuhtsen

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211