Blogginlägg -

Almedalen 3 juli

Så har Almedalsveckan 2011 startat. Större än någonsin. Dis och fuktig kyla. Alla är här. Vård, skola, omsorg är ett centralt tema. Många seminarier om olika aspekter av detta centrala välfärdstema.
Både Svenskt Näringsliv och Famna tar upp frågan om olika drivkrafter bakom verksamheterna och vad det betyder.
Gustav Fridolin och Åsa Romson först ut av partiledarna. De överraskar genom att göra skolan och ungdomars utbildning till talets huvudfråga. Det verkar som om mp tänker etablera sig som oppositionens utbildningsparti.
Gustav Fridolin hänvisar återkommande till folkbildningen och folkhögskolornas betydelse och sätt att arbeta. SkoAlan skall vara en öppen plats, finnas mitt i byn och ta vara på varje människas erfarenheter och kunskap för att den skall komma alla till del. Alla skall kunna förkovra sig.Det är sällan en ledande politiker så tydligt visar en förtrogenhet med vår sektor. 

Under veckan kommer Famna möta företrädare för mp och diskutera vad partiet kan göra för tillväxt och utveckling av idéburen vård och omsorg. Med sina rötter i svenskt föreningsliv och med intresse för idéburna verksamheter har mp en viktig uppgift i att skapa goda villkor nationellt, lokalt och regionalt

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • värderingar
  • non profit
  • idéburen sektor
  • ideell sektor
  • famna
  • civilsamhället

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67