Blogginlägg -

Almedalen 5 juli

Morgonen inleddes med Famnas välbesökta seminarium som tog sin utgångspunkt i Ola Johanssons rapport "Tjäna eller tjäna - om vård och vinst" och som följdes av korta presentationer från vardagsverkligheten hos Psoriasisföreningen i Stockholms län vid verksamhetschefen Gunnel Köhler och Idéburen Friskola genom ordföranden Patric Waldenström. Dessa kommenterades i sin tur av Lars Dahlberg (S), Stockholms läns landsting och Mats Odell (KD), ordförande i näringsutskottet.

Vinstfrågan skapade viss diskussion, som krävde ett förtydligande om att vinst är nödvändig för en verksamhets överlevnad, men för de idéburna verksamheterna går vinsten tillbaka till verksamhetens utveckling och delas inte ut till någon form av ägare.

Politikerna lovade fortsatt dialog kring de aktuella frågorna om förutsättningar och möjligheter. Mats Odell lyfte frågan om behov av investerings- och utvecklingskapital och inbjöd Famna till fortsatt dialog. Lars Dahlberg efterlyste möjligheter för kommunerna och landstingen av ytterligare ett "verktyg" vid sidan av LOU.

Famnas nyvalda ordförande Lotta Säfström deltog i Sektor3:s semninarium som tog upp frågor om civilsamhällets roll och betydelse och konstaterade att för framtiden är de näringspolitiska frågorna av stor vikt för den idéburna sektorn inom vård och social omsorg.

Lars Ohly höll kvällens partiledartal och fokuserade huvudsakligen på partiets framtid och kritik mot regeringens politik främst inom välfärdsområdena och miljön.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67