Pressmeddelande -

Centern, låt idéburen vård och omsorg växa

Idéburen vård och social omsorg kan växa mer. Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport.
– Vi eftersöker politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

I dagarna genomför Centern sina kommundagar i Malmö. I partiprogrammet slår de fast att: ”Valfrihet är viktigt för människors självbestämmande i livets alla skeden. Genom att uppmuntra många olika aktörer inom vården kan också vården utvecklas för att möta lokala och individuella behov.”
– Om Centern menar allvar med att ”uppmuntra många olika aktörer ” är det dags att visa var man står i frågan kring tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg. Vi vill att Centern visar politisk vilja att skapa likvärdiga möjligheter för olika aktörer att utvecklas. Sverige måste tillämpa EUs program för Social Business liksom de nya upphandlingsreglerna för att skapa det Centern kallar ”Ett hållbart val”, säger Lars Pettersson.

Enligt Novus undersökning om vad allmänheten anser om vård och omsorg uttrycker nästan åtta av tio att det är viktigt att kunna välja utförare av vård och omsorg. Sju av tio tycker att den som bedriver vård och omsorg bör låta överskottet gå tillbaka till verksamheten istället för att dela ut vinsten.

Famnas 47 medlemmar, som i huvudsak består av ideella föreningar och stiftelser, omsatte under förra året 4 366 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,2 procent.

– Våra medlemmar är inställda på att växa och utvecklas. De huvudsakliga hindren för detta är nuvarande upphandlingslagstiftning och svårigheter att finna investerings- och utvecklingsmedel. Detta framgår tydligt i Famnas tillväxtrapport för 2013. Centern har nu möjlighet att ta ledningen i att driva denna utveckling, avslutar Lars Pettersson.

Lars Pettersson, generalsekreterare Famna 070-144 55 98

Famnas tillväxtrapport har nu sammanställts för femte året i rad. För frågor om rapporten, kontakta Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna, telefon 073-654 14 50.Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • famna
  • idéburen sektor
  • non profit
  • tillväxt
  • vård och omsorg

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67