Pressmeddelande -

Famna föreslår enklare regler för investeringar i socialt företagande i Europa

 Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna, är en av förespråkarna för nya möjligheter till investeringar i socialt företagande. Han deltar i en nytillsatt arbetsgrupp inom EESK (Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén), vars uppgift är att lägga förslag till EU-kommissionen i oktober i år. Med socialt företagande avses ett företagande vars huvudsakliga mål är sociala och där vinsten återinvesteras.

EU-kommissionen har intresse av att lyfta fram initiativ som rör socialt företagande utifrån uppdraget i EU:s Inremarknadsakt, i syfte att ge civilsamhällets organisationer bättre möjligheter och förutsättningar att utveckla det sociala företagandet i Europa..

-  Det här är en unik möjlighet att påverka EU:s beslutsfattare att i ett tidigt skede i utvecklingen. Vi tror att det är dags att införa en ny modell för socialt engagemang samt att EU måste verka för att förenkla upphandlingsreglerna, sade Lars Pettersson vid arbetsgruppens möte i Bryssel på torsdagen.

-  Vi är mycket angelägna om att utveckla bättre förståelse för den sociala sektorn i Europa och söker efter nya möjligheter att öka tillväxten och utvecklingen för denna viktiga sektor, sade Ariane Rodert, sekreterare i arbetsguppen.

--------

För ytterligare information kontakta Lars Pettersson tfn +46 70 144 55 98 eller Ariane Rodert tfn +32 495 239 546

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • sociala företag
  • famna
  • eu

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte.

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67

Relaterat innehåll