Pressmeddelande -

Famna presenterar Kvalitetsrapport 2013

Kvalitet i vård och omsorg skapas genom ständig utveckling och olika driftsformer ger olika resultat För första gången redovisar nu Famna i en rapport medlemmarnas resultat i nationella mätningar inom äldreomsorgen och en analys av hur kvaliteten varierar mellan olika driftsformer.

Kompetensen ökar och vi ser positiva effekter av Värdeforum Famna menar att kvalitet är att utifrån brukares, patienters eller klienters behov uppfylla och helst överträffa de krav som ställs i lagar, avtal och verksamhetens egna värderingar. Idag har 1000 personer i över 150 förbättringsteam genomfört olika utvecklingsprogram i Famnas Värdeforum för att utveckla morgondagens vård och sociala omsorg. Skillnader mellan driftsformer

- Vi ser i vår genomgång att det finns skillnader mellan olika driftsformer i den kvalitet som mäts i olika undersökningar. Kommunala aktörer har t.ex. högre bemanning med vård och omsorgspersonal än privata aktörer och våra medlemmar har högre kompetens. Privata och idéburna utförare når högre resultat när det gäller riskbedömningar och läkemedelsgenomgångar, säger Thomas Schneider ansvarig för kvalitetsfrågor på Famna och en av rapportens författare.

- Kvalitetsrapporten 2013 skapar transparens och ökar lärandet mellan olika verksamheter. Detta skapar möjligheter att hitta förbättringsområden för att utveckla vården och omsorgen, avslutar Thomas Schneider.

För mer information om rapporten kontakta: Thomas Schneider, 0708-10 81 57

Rapporten finns på www.famna.org/publikationer


Rapporten presenteras vid frukostseminarium i Stockholm 6 mars och Göteborg 20 mars, läs mer på www.famna.org


Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67

Relaterat innehåll