Pressmeddelande -

Famnas årsmöte

” Kvaliteten i det vi gör kommer sig av medarbetarnas insatser”.  Med de orden öppnade Per Eckerdal, Famnas ordförande årsmötesdagens den 6 maj inledande seminarier. Han betonade också betydelsen av att vi tar initiativet till ökad transparens och öppenhet, snarare än att svara på medias ofta begränsade intresse och perspektiv.

Av  verksamheten 2009 kommenterades särskilt ledarskapsprogrammet AGERA, Famnas Värdeforum, opinionsundersökningen av allmänhetens inställning till privat förtjänst från välfärdsverksamheter samt Famnas EU-seminarium kring de stora skillnaderna mellan medlemsländernas utformning av upphandlingar och andra relationer mellan offentliga organ och privata organisationer.

Per Eckerdal valdes till ordförande för det kommande året och som ny ledamot av styrelsen valdes Marika Markovits, direktor för Stockholms stadsmission. Lars Johansson och Lotta Säfström omvaldes  och Thorbjörn Larsson och Birthe Wallin avtackades för sina styrelseinsatser.

Mötet beslutade i övrigt att inga arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter, oförändrad nivå på medlemsavgiften samt en allmän uppdatering och språklig bearbetning av stadgarna. Framför allt ersattes den tidigare graderade röstskalan med ett beslut om att varje medlemsorganisation har en röst.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • årsmöte
  • styrelse
  • non profit
  • seminarier
  • ledamot
  • utbildning

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67