Pressmeddelande -

Famnas styrelse kräver nationell strategi för idéburen vård och social omsorg

-       Famnas styrelse kräver en nationell strategi för idéburen vård och social omsorg, ett beslut som fattades vid dagens styrelsesammanträde.

I den aktuella debatten om vinstutdelning eller ej från välfärdsproduktion finns stora brister i kunskap om den bredd av aktörer som varje dag, året runt producerar vård och social omsorg utan vinstsyfte – i dagligt tal idéburna organisationer vilka arbetar för sociala mål och återinvesterar sina överskott i verksamheterna. Exempel på dessa är Stockholms sjukhem, stadsmissionerna, Bräcke diakoni och Haganäs (LSS-boende).

Internationellt är detta den vanligaste formen för vård och social omsorg, vid sidan av offentliga myndigheter. I Sverige finns många års erfarenheter av idéburna organisationer som aktörer.

Både den nuvarande och den tidigare regeringen har lyft fram värdet av olika utförare av välfärdstjänster. Regeringen, liksom EU-kommissionen har låtit utarbetat delförslag för att förstärka idéburet företagande. Vi föreslår att regeringen går vidare och utformar en samlad politik för tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg, och medverkar gärna till detta.

Därför kräver Famnas styrelse en nationell strategi för idéburen vård och social omsorg.

 

För mer information kontakta ordföranden Lotta Säfström031-755 36 01 eller generalsekreterare Lars Pettersson, 070 140 55 98.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • eu
  • hälso- och sjukvård
  • idéburen sektor
  • ideell sektor
  • regeringen

Famna är riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte, som samlar idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte.

Presskontakt

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67