Pressmeddelande -

Idéburna företag gynnar hela samhället

- Vid årets Landsbygdsriksdag presenterar vi en affärsmodell för idéburen vård och omsorg, där utgångspunkten är att idéburna företag gynnar hela samhället. Det handlar inte om att göra saker för egen vinnings skull utan med en helhetssyn och ett bredare perspektiv, säger Sissella Helgesson, projektledare för ”Fler vägar och värden i vården”.

Projektet ”Fler vägar och värden i vården” bedrivs sedan hösten 2013 i samarbete mellan Famna, Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum med stöd från Tillväxtverket.

Syftet är att stimulera till ökat idéburet företagande inom vård och omsorg genom att nå potentiella utförare med kunskap och information. Insatserna i projektet består av inspirations- och kunskapsträffar, fördjupande kurser i affärsutveckling, utbildning av rådgivare hos Nyföretagarcentrum, produktion av presentationsmaterial för idéburet företagande samt spridningsseminarier m.m. Detta sker i fem regioner i landet; Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Jönköpings län.

I samband med årets Landsbygdsriksdag arrangerar projektet ett seminarium om möjligheterna att starta vård- och omsorgsföretag utifrån en idé, en värdegrund, med sociala mål och återinvestering av vinst. Medverkar gör Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna och Kristina Malm Janson, handläggare Företagande i vården, Vårdförbundet.

Under Landsbygdsriksdagen lanseras också broschyren ”Idéburna företag – vinst för välfärden”. Broschyren kommer att kunna laddas ner från Famnas hemsida, www.famna.org

För mer information, kontakta projektledare Sissella Helgesson, sissella.helgesson@famna.org .

Fakta:
Landsbygdsriksdagen äger rum 16-18 maj 2014 i Sandviken. Läs mer: http://lbrd.helasverige.se/om/landsbygdsriksdagen-2014/


Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • ideell sektor
  • idéburen sektor
  • non profit
  • civilsamhället

Famna är riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67