Pressmeddelande -

Lyft in Civilsamhället i Framtidskommissionen!

Almedalen: Allianspartierna vill i höst skapa en framtidskommission för att möta Sveriges utmaningar. Kommissionen ska beskriva vägen framåt – vilken framtid vill vi ha och vad krävs för att utveckla den? Civila samhällets organisationer välkomnar initiativet och har mycket att bidra med i det arbetet. Låt oss göra det vi är bäst på och involvera oss!

Framtidskommissionen ska leda till en bred och öppen diskussion skriver Alliansens partiledarei dagens DN Debatt. Organisationerna inom det civila samhället är starka aktörer som varje dag, året runt, möter människor från hela Sverige i aktiviteter av olika slag, där diskussion er sker, idéer formas och lösningar utvecklas.

Framtidskommissionen ska lägga förslag på en rad områden; demografisk utveckling, integration, demokrati, jämställdhet, socialt utanförskap, klimat och miljö. Dessa områden arbetar organisationer inom det civila samhället med ständigt, och har många utvecklingsinriktade idéer kring.

Framtidskommissionen ska rusta landet med att hitta visioner och lösningar för att lösa dagens och framtidens problem. Det är dagligt fokus för organisationerna inom det civila samhället. Vi är Sveriges stora innovationsresurs när det gäller utmaningar av olika slag.

Involvera oss i arbetet med att möta landets framtida utmaningar – vi har idéer, kunskaper och resurser som är centrala för framtidens Sverige!

Kontakta gärna:

Mats Bernerstedt, Ordförande i Civos

Mats.bernerstedt@civos.se

Mobil 070-555 93 57

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • civilsamhället
  • ideell sektor
  • idéburen sektor
  • non profit
  • värderingar

Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan, www.civos.se

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67