Pressmeddelande -

Regeringen försämrar villkoren för det svenska civilsamhället

Regeringen uppger i pressmeddelande den 20 januari att man vill ”värna” den ideella sektorn. Det sker genom att belägga delar av den med moms och samtidigt förse hela sektorn med stora administrativa kostnader för att göra kvalificerade skatterättsliga bedömningar av vad i verksamheterna som är momspliktigt och vad som inte är det.

Bakgrunden är att EU anser att Sveriges nuvarande undantag för moms för ideella organisationer och föreningar i mervärdesskattelagen är för omfattande. Regeringen menar därför att lagen måste ändras och att den ideella sektorn delvis ska momsbeläggas.

Civos, civilsamhällets paraplyorganisation, menar att lagen kan ändras på ett sätt som gör att nuvarande undantag i praktiken kvarstår oförändrat.  Regeringen har valt att inte använda sig av den möjligheten, trots att man lovat att sektorn ska hållas skadeslös och trots att såväl riksdag som regering slagit fast att villkoren för verksamheterna inom den ideella sektorn och civilsamhället i stort ska förbättras.

-          Regeringens utspel visar tyvärr att det är långt mellan vackra ord och praktisk politik och att insikten om villkoren för Sveriges hundratusentals organisationer och föreningar är högst begränsad, säger Anita Fink Knudsen, styrelseledamot i Civos.

För ytterligare information kontakta:
Anita Fink Knudsen, styrelseledamot i Civos, tel 070-578 80 14
mats.bernerstedt@civos.se anita.fink.knudsen@civos.seMats Bernerstedt, ordförande Civos tel 070-555 93 57

Läs mer om Civos på www.civos.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • eu
  • civilsamhället
  • ideella sektorn
  • regeringen
  • moms

Famna - idéburen vård och social omsorg, medlem i CIVOS.

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67