Pressmeddelande -

Satsa på vård och social omsorg utan vinstsyfte

Det är patienten och brukaren som svensk vård och omsorg är till för. De måste få vara i centrum.
Därför är valfrihetsreformer nödvändiga. Sverige behöver en tydlig linje för tillväxt av idéburen vård och omsorg. Prisdumpningarna och de kortsiktiga spelreglerna måste bort.

Idéburen vård och omsorg måste alltid få vara ett alternativ. Patienter har rätt att förvänta sig att leverantörerna av välfärdstjänster är trovärdiga, långsiktiga och professionella.

- Idag hämmas tillväxten och utvecklingen av non-profit-baserade alternativ på grund av svensk lagstiftning. Vare sig valfriheten eller strävan efter mångfald utvecklas på det sätt många önskar, säger Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna.

EU:s 2020-mål är att stärka tillväxten, sysselsättningen, konkurrenskraften och att samtidigt skapa ett
samhälle som är öppet för alla. Då måste också de nya EU-direktiven avspeglas i svensk lagstiftning för att främja mångfalden av välfärdstjänsterna. Det kommer att finnas stora möjligheter för Sverige att införa regler som jämnar ut konkurrensförhållandena.

Famna, riksorganisationen för idéburna vård- och omsorgsgivare, har nu lämnat in remissyttrande över betänkandet ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” (SOU 2013:12). Vi delar i huvudsak många av förslagen, och tycker att problemen med prisdumpningar och de kortsiktiga spelreglerna måste tas på allvar.

Lagstiftaren måste utveckla likvärdiga villkor mellan offentliga, idéburna och privata aktörer för att
verklig mångfald, snarare än fåtalsdominans, skall utvecklas. Idéburen vård och social omsorg står för kvalitet, mervärden, tar sociala hänsyn och har en mycket bra kundkännedom. Det är centrala faktorer vid en god affär.

- Famna föreslår att regeringen tar initiativ till en samlad politik för utveckling och tillväxt av idéburen vård och social omsorg utan vinstsyfte.
- Det är dags att sammanfoga enskilda förslag från tidigare och pågående utredningar till en
helhet, säger Lars Pettersson vidare.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • famna
  • ideell sektor
  • idéburen sektor
  • non profit
  • regeringen
  • upphandling
  • eu

Famna är riksorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstutdelning och där ev. vinst återinvesteras i verksamheten.

Kontakter

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67