Pressmeddelande -

Tillväxtverket ger stöd till "Fler vägar och värden i vården"

Famna har tillsammans med sina samarbetspartners Vårdförbundet och NyföretagarCentrum fått projektmedel för att inspirera, sprida kunskap och kännedom och ge möjlighet för rådgivningsinsatser om idéburet företagande i vård och omsorg.

Projektet ”Fler vägar och värden i vården” syftar till ett långsiktigt arbete för nyföretagande inom idéburen vård och omsorg genom insatser som på sikt skapar bättre förutsättningar för stabil tillväxt och utveckling. I projektets första fas omfattar projektet verksamhet som riktar sig till Uppsala, Upplands Väsby och Jönköping med närliggande kommuner samt Uppsala läns landsting.

- Vi ser fram emot att få samverka för att få fler duktiga aktörer inom den idéburna vård- och omsorgssektorn, säger Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna.

- Vårdförbundet och NyföretagarCentrum har tidigare samverkan kring nyföretagande, nu breddar vi samarbetet och hoppas nå ännu fler som vill starta idéburna företag, säger Kristina Malm Janssonhandläggare Vårdförbundet.

Mer information lämnas av
Kerstin Eriksson,näringspolitiskt ansvarig, Famna, 073 654 14 50
Kristina Malm Jansson, handläggare, Vårdförbundet, 08-14 77 71
Elisabet Sannas, projektledare, NyföretagarCentrum, 070 810 65 97

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • nyföretagarcentrum
  • vårdförbundet
  • idéburen vård och omsorg
  • samverkan
  • non profit
  • utbildning
  • ideell sektor
  • idéburen sektor
  • famna

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstutdelning och där ev. vinst återinvesteras i verksamheten.

Presskontakt

Ulrika Stuart Hamilton

Presskontakt Generalsekreterare 070 555 74 76

Ingemar Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 585 57 67