Pressmeddelande -

Stötta barnarbete - köp en ung reporter @ Rework the World.

2000 lokala och globala ledare samlas Rework the world med ett gemensamt mål: att minska ungdomsarbetslösheten och förstärka de krafter som bygger hållbara samhällen. Ett toppmöte om ungas framtid. För att bygga en bro mellan konferensdeltagare och världens unga har ett dream team av 25 unga reportrar från hela världen skapat initiativet Re:Present.

Re:Present består av unga radiomakare, filmare, journalister, bloggare och samhällsentreprenörer från hela världen som åker till Rework för  att förmedla vad som händer under konferensen till alla som vill men inte kan vara där.

Nu uppmanar teamet Sveriges alla medieföretag att ta chansen att stötta en EGEN ung representant och reporter. För 5500 kr kan företaget möjliggöra ett ungt perspektiv på frågor som rör unga. Och dessutom få tillgång till en egen ung reporter.

"Ungdomar är vår framtid. Att stötta Re:Present är för mig en självklarhet då jag ser detta som en investering i framtiden." Suzanne Fors, PR & Mediastrateg, PinkCow

Mer om initiativet, de unga och information om sponsringskonceptet finns på represent.fanzingo.se


KONTAKTPERSONER
Stina Balkfors, verksamhetschef Fanzingo, stina@fanzingo.se, 0708-737557
Nathan Daniel Heller, nathan@culturetalent.co.za +46 (0) 76 099 5469 ndhct.com


OM FANZINGO:
En ideell förening som driver mediehuset Fanzingo i Alby. En bakdörr in i mediavärlden där taket är högre och formen är fri. www.fanzingo.se

OM TÄLLBERG/REWORK THE WORLD
Den 2-5 juni samlar Tällberg Foundation, i samarbete med det globala ungdomsnätverket YES Inc 2000 ledare från hela världen kring anslaget Rework The world. www.reworktheworld.org.

Initiativet stöttas av Fanzingo, Youth Initiative Program, Culture Talent, Young Investors, Tällberg Foundation, Botkyrka Kommun.

Kategorier

  • rework the world
  • fanzingo
  • arbetslöshet
  • unga
  • ungdomsengagemang
  • hållbar utveckling
  • sociala medier

Power of youth ♥ power of stories ♥ Power of Media.

Den ideella föreningen Fanzingo bedriver ett mediehus i Alby utanför Stockholm där unga människor styr och producerar innehåll för rikstäckande medier och kulturarenor. Fanzingo verkar för unga som vill nå ut med sina idéer och tankar: i radio, genom film, TV och i skrift. Fanzingo vänder sig till unga mellan 13 – 30 år med olika bakgrunder och erfarenheter, men lägger ner extra tid för att nå ut till unga med potential men som behöver stöd eller kanske inte ser sig själv som en given målgrupp.

Övertygelsen är att alla människor har en unik och personlig historia att berätta och missionen är därför att bryta och förändra maktstrukturen inom svenska medier och verka för att unga människors röster, berättelser och perspektiv når ut och tas på allvar. Så tror vi att Sverige kan berikas, med nya perspektiv och genom att lyfta fram mångfalden som speglar Sverige. Under 2009 arbetade Fanzingo med cirka 2000 unga i olika projekt. Några av Fanzingos uppdragsgivare är Dramatiska Institutet. UR, SR, Botkyrka Kommun, Stockholms Län och Hugo Stenbecks Stiftelse. Mer att läsa om föreningen finns på www.fanzingo.se eller på föreningens andra verksamheter www.radiototalnormal.se och www.filmbasen.se