Pressmeddelande -

Afrika kan minska utsläppen av växthusgaser

Lagringen av koldioxid kan bli större än utsläppen

Rom/Accra 26 november 2008 - Afrika orsakar en betydande andel av de globala utsläppen av växthusgaser, som inte är kopplade till användning av fossila bränslen. Men nu visar preliminära forskningsresultat från CarboAfrica att Afrika sannolikt lagrar mer koldioxid från atmosfären än världsdelen släpper ut. CarboAfrica är ett internationellt forskningsprojekt där FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, och 14 andra institutioner från Europa och Afrika ingår.

CarboAfricas forskare har bland annat studerat löpeldar i Krügerparken i Sydafrika, koldioxidflöden i Ghanas regnskogar och väderförhållanden i Sudan. Resultaten från forskningen visar att Afrika släpper ut stora mängder växthusgaser från naturliga källor. Däremot bidrar Afrika med mindre än 4 procent av utsläpp av växthusgaser kopplade till användning av fossila bränslen.

Afrikas andel av växthusgasutsläpp till följd av skogsskövling uppgår till 17 procent. I fråga om växthusgasutsläpp till följd av bränder är Afrikas andel hela 40 procent. Dessutom påverkar Afrika starkt variationen av koldioxidhalten i atmosfären mellan olika säsonger och år. Uppemot hälften av variationerna kan tillskrivas Afrika.

"Resultaten visar att Afrika har en nyckelroll i det globala klimatsystemet," framhåller Riccardo Valentini, projektsamordnare för CarboAfrica och verksam vid Tuscias Universitet i Italien. CarboAfrica upprättades under 2006 med € 2, 8 miljoner i stöd från EU-kommissionens forskningsavdelning.

Kolcykel

Valentini betonar vikten av balans i Afrikas så kallade kolcykel, alltså mellan den koldioxid som lagras via fotosyntes i skogar och savanner och den koldioxid som släpps ut i atmosfären till följd av skogsskövlingar, bränder och skogsförstöring.

"Våra resultat pekar på att Afrika utgör en "kolsänka", vilket betyder att världsdelen lagrar mer koldioxid jämfört med vad den släpper ut i atmosfären," framhåller Valentini. "Om resultaten kan bekräftas betyder det att Afrika bidrar till att minska växthuseffekterna och därmed lindra klimatförändringarnas konsekvenser."

Under de senaste två åren har CarboAfrica studerat kolcykeln i Afrika söder om Sahara genom ett nätverk bestående av observationsstationer i elva olika länder.

Forskningsresultaten väntas bli säkerställda under 2010. Men redan nu diskuteras de preliminära resultaten på en konferens i Accra i Ghana som pågår mellan den 25 och 27 november. Konferensen samlar över 100 deltagare från det internationella vetenskapssamhället, regeringar och FN-systemet.

Jordbruket är viktigt

"Jordbruket måste få en central roll i arbetet med att ytterligare minska Afrikas koldioxidutsläpp" betonar Maria Helena Semedo, representant för FAO:s regionkontor i Afrika och ansvarig för öppnandet av konferensen.

"Vi måste fokusera på Afrikas bönder och visa dem hur de kan använda mark och skog på ett sätt som omvandlar Afrikas kolcykel till ett verktyg i kampen mot klimatförändringarna," påpekar Semedo. "Det är viktigt, och dessutom möjligt, att dessa ansträngningar samtidigt kan öka den tryggade tillgången till mat."

Semedo framhåller att lämpliga sätt att bruka jorden, till exempel med hjälp av miljövårdande jordbruk, kan minska de utsläpp av växthusgaser som härrör från jordbruket, samtidigt som produktiviteten ökar. På så sätt kan jordbruket på ett bättre sätt möta de utmaningar som klimatförändringarna medför.

I linje med FN:s Konvention om klimatförändringar skall tillväxt av skog ha högsta prioritet liksom undvikandet av ytterligare skogsskövlingar.

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org  (på engelska)

Information om CarboAfrica  (kort översikt på engelska)

CarboAfricas hemsida

FAO and Climate Change

EU-kommissionen forskning

FAO och klimatförändringar

Broschyr om tryggad tillgång till mat och utmaningar från klimatförändringar

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Den afrikanska skogssektorn vital i kampen mot klimatförändringarna  (2008-02-02)

Att leva med klimatförändringar (2007-09-10)

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Relaterat innehåll