Pressmeddelande -

Clinton i FN: Matkrisen, energikrisen och finanskrisen är sammanlänkade

FAO:s generaldirektör understryker behovet av att sammankalla ett världstoppmöte om tryggad tillgång till mat

New York, 24 oktober 2008 - Bill Clinton, USA:s förre president, uppmanar det internationella samfundet att sluta använda den globala finanskrisen "som en ursäkt" för att undvika att hantera den ökande hungern. Han framhåller att på lång sikt är det endast ett självförsörjande jordbruk som kan bidra till att minska hungern i världen och avvärja framtida finansiella kriser.

President Clinton gjorde dessa kommentarer under sitt inledningstal i samband med att FN:s generalförsamling uppmärksammade Världshungerdagen, 63 år efter grundandet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

"Mat är inte en vara vilken som helst," enligt Clinton, som leder en internationell icke-statlig organisation som bär hans namn.

"Vi bör återgå till att i största möjliga utsträckning försöka få till stånd ett självförsörjande jordbruk," framhöll han. Även om det alltid kommer att finnas en världsmarknad för grödor som ris, vete och majs, tillade Clinton att "det är vansinnigt av oss att tro att många av de länder som jag arbetat i kan utvecklas om inte deras möjligheter till att försörja sig själva ökar. Vi kan inte se på mat på samma sätt som på en färg-tv."

Clinton vill bland annat se ökade möjligheter för rättvis handel och direkta marknadsföringsmetoder. I kombination med andra tekniker kan detta skapa mer jämlika villkor mellan jordbruksproducenter i utvecklade länder och de mestadels mindre jordbruken som står för merparten av världens livsmedelsproduktion.

Kriserna hör samman

Temat för årets Världshungerdag är Tryggad tillgång till mat och de utmaningar som klimatförändringarna och bioenergi utgör. Och ett stigande antal undernärda och den finansiella oron gör detta fokus extra angeläget.

"Matkrisen, energikrisen och finanskrisen visar alla vilken sammanlänkad värld vi lever i. De visar att vi inte kan fly från varandras öden," underströk president Clinton.

"Det är viktigt att rika länder, liksom rika individer och företag, inser att oavsett hur svårt de har drabbats av finanskrisen kan det inte vara en ursäkt för att undvika att ta itu med dessa andra utmaningar. Att ta itu med dem kan faktiskt förebygga att vi inte på nytt drabbas av ytterligare en finanskris längre fram."

Innan president Clinton steg upp på podiet uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon FN:s medlemsländer att samverka för att komma fram till ett "gemensamt angreppssätt för att trygga tillgången till mat".

"De nuvarande svårigheterna kommer bara att bli värre om vi inte omedelbart visar resolut handlingskraft", underströk generalsekreteraren.

"Den tid då vi kunde ta itu med ett problem i taget är sedan länge förbi," underströk Miguel d'Escoto Brockmann, ordförande för FN:s generalförsamling. Han uppmanade givarländerna att tredubbla biståndet till utvecklingsländerna.

"Vi måste hitta lösningar som når utöver snävt definierade nationella intressen och gagnar alla människor, länder och vår sårbara planet," sade Brockmann till deltagarna.

De sociala konsekvenserna och behovet av ett Världstoppmöte om tryggad tillgång till mat

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf varnade också för allvarliga sociala konsekvenser om vi inte tar itu med hungern.

"Den växande klyftan mellan enormt välstånd och extrem fattigdom har gjort att många människor, som har förlorat sin egendom eller är desperata, tvingats fly. Antingen flyr de långt bort eller inom den egna kontinenten, på jakt efter det förlovade landet."

"Ökad immigration har lett till att vissa rika länder har barrikaderat sig i sina fästningar. Men hur kan en massiv flykt förhindras om inte genom ekonomisk tillväxt och speciellt jordbruksutveckling? Sjuttio (70) procent av de fattiga bor ju på landsbygden."

Diouf kräver en genomgång av tullar och andra tekniska barriärer, som enligt honom "snedvrider reglerna för konkurrens i den internationella handeln".

"Vi måste bygga internationella relationer som ger bönder i utvecklade länder en inkomst som kan jämföras med andra sektorers löner. Men samtidigt kan det inte få straffa bönder i utvecklingsländerna," understryker Diouf.

"Avslutningsvis måste USA och länderna i G8 - där Italiens premiärminister Berlusconi kommer att ta över ordförandeposten - tillsammans med EU, G5, Gulfstaternas samarbetsråd och andra medlemmar i FAO och FN få till stånd ett Världstoppmöte om tryggad tillgång till mat. Stats- och regeringschefer bör sammankallas under den första halvan av 2009 och nå en bred enighet om att utrota världens hunger. Detta nya Världstoppmöte måste kunna få fram 30 miljarder US-dollar per år för att utveckla infrastruktur på landsbygden och för att öka jordbrukets produktivitet i de minst utvecklade länderna."

FAO:s senaste statistik visar att ytterligare 75 miljoner människor hamnade under hungertröskeln under 2007. Detta har gjort att man nu uppskattar det totala antalet hungriga och kroniskt undernärda i världen till 923 miljoner.

Läs mer:

Världshungerdagen 2008 på FAO Norden

World Food Day 2008 på fao.org

Se på video:

Ceremonin i New York i samband med Världshungerdagen  (video)

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Världshungerdagen (2008-10-16)

FAO: Finanskrisen kan förvärra matkrisen (2008-10-15)

Världshungerdagen 2008 riktar uppmärksamheten mot hur fattiga påverkas av klimatförändringar och bioenergi (2008-10-10)

Ämnen

  • Kriser