Pressmeddelande -

Den ekonomiska krisen hotar uppnådda framsteg i kampen mot hungern

Jacques Diouf på FAO:s regionala konferens för Europa

Jordbruket har hjälpt 50 miljoner människor ur fattigdom i Östeuropa och Centralasien

Slående framsteg har under de senaste tio åren uppnåtts i Östeuropa och Centralasien i kampen mot fattigdom och att trygga tillgången till mat. I detta arbete har jordbruket spelat en central roll berättade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf under FAO:s 27:e regionala konferens för Europa som arrangerats i Jerevan, Armenien.

Men Diouf varnar för att den internationella ekonomiska och finansiella krisen kan hota denna utveckling.

Världsbankens beräkningar visar att regioner i Europa och Centralasien är särskilt hårt drabbade. Studier som FAO har gjort visar att krisen har försvagat jordbruket, särskilt länder i Central- och Östeuropa.

Konferensen invigdes av Armeniens jordbruksminister, Gerasim Alaverdyan.

Kampen mot hungern

“Sedan 1998 har ungefär 50 miljoner människor i Östeuropa och Centralasien lyckats ta sig ur fattigdom vilket är ett framgångsexempel i kampen mot fattigdom och att trygga tillgången till mat. I Centralasien har antalet människor som lider av hunger minskat med 38 procent, från 9,3 miljoner i början av 2000 till 5,8 miljoner 2006. Jordbruket har spelat en mycket viktig roll i denna utveckling”, säger Diouf.

Investeringar i jordbruk är enligt Diouf den starkaste motorn för att stimulera tillväxt och utrota hunger och fattigdom.

Men det krävs stora finansiella investeringar. För att bekämpa hungern globalt krävs det enligt Diouf totalt 44 miljarder dollar per år av offentliga utvecklingsbistånd för att finansiera moderna insatsvaror, landsbygdsinfrastruktur och teknik för att gynna småbrukare i fattiga länder.

Andra regioner gynnas

Investeringar i Östeuropa och Centralasien kan bidra till att bekämpa hungern även i andra delar av världen. Det uppskattas att med tillräckliga investeringar kan ungefär 10 miljoner hektar odlingsbar mark återtas i bruk för att odla spannmål och oljeväxter i Kazakstan, Ryssland och Ukraina.

Diouf som nyligen lanserat kampanjen "1billionhungry”, för att uppmärksamma att 1 miljard människor lider av kronisk undernäring och hunger, framhåller att han är övertygad om att vi tillsammans kan utrota hungern från vår planet.

”Men vi måste gå från ord till handlig och göra det omgående”, avslutar Diouf.

Den regionala konferensen som hölls 13 – 14 maj 2010 föregicks av den 36:e sessionen av Europakommissionen för jordbruk (ECA).

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s regionala konferens för Europa

Skriv under kampanjen mot hungern

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • ekonomisk kris
  • fao
  • hunger
  • kampanj mot hungern
  • jacques diouf
  • regional konferens för europa
  • tryggad tillgång till mat

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll