Pressmeddelande -

Den internationella dagen för biologisk mångfald arrangeras 22 maj

Viktigt bevara genetiska resurser

Växtgenetiska projekt hjälper fattiga lantbrukare

Världens fattigaste lantbrukare har en viktig roll i arbetet med att upprätthålla en mångfald av växtsorter. Mångfalden kan betyda räddningen för den globala livsmedelsförsörjningen under de kommande decennierna. Italien meddelar nu att de bidrar med 1.2 miljoner euro till dessa lantbrukares arbete.

Bidraget ges till ett projekt som förvaltas av internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. Fördraget har sitt säte vid FAO:s huvudkontor i Rom.

Italiens bidrag tillkännagivs på den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj. Årets tema är biologisk mångfald, utveckling och fattigdomsminskning.

I slutet av 2009 bidrog Spanien med 2.2 miljoner dollar vilket har bidragit till ett ökat intresse bland flera Medelhavsländer i frågan om bevarande mångfald av livsmedelsgrödor.

Medelhavsmat

En stor del av våra livsmedel har sitt ursprung i Medelhavsområdet så som havre, oliver, kornärtskockor och dadlar. Italien har bevarat många ursprungliga grönsakssorter.

”Medelhavsområdet har fortfarande en av de mest omfattande genbanker för växter och Italien stödjer detta arbete. Vi är mycket tacksamma mot Italien för deras generösa bidrag”, säger Shakeel Bhatti, från det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk.

En viktig del av fördraget är projekt i utvecklingsländer, så som det i Egypten där sällsynta sorter av citrusfrukter bevaras.

Ett annat projekt i Marocko syftar till att bevara vetesorter som är resistenta mot UG99-svamp, även kallad svartrost. Vissa forskare bedömer att UG99 kan förstöra över 80 procent av världens veteskördar om den sprids från södra Afrika.

Växtgenetisk mångfald är avgörande för att kunna möta globala utmaningar så som klimatförändringen och bristande livsmedelsförsörjning.

64 livsmedelsgrödor

Fördraget startade en världsomfattande genbank som nu består av 64 livsmedelsgrödor som utgör drygt en miljon kända växtgenetiska resurser.

När en produkt från genbanken patenteras och säljs ska 1,1 procent av vinsten enligt fördraget tillfalla en vinstdelningsfond.

Norge och Schweiz är andra länder som har bidragit. Initiativet är på god väg att samla in 10 miljoner dollar i år och har redan investerat i elva globala projekt som riktar sig till småbrukare i utvecklingsländer.

 

Faktaruta: mångfald är nyckeln

Inget land är självförsörjande när det gäller växtgenetiska resurser och alla är beroende av genetisk mångfald av grödor från andra länder och regioner. Internationellt samarbete och öppet utbyte av genetiska resurser är därför helt nödvändigt för att trygga tillgången till mat.

Klimatförändringarna har gjort den här utmaningen än mer brådskande. Det är nödvändigt att bevara växtarter som har utvecklas under årtusenden. Vi måste bevara växter som har utvecklats och kan motstå kalla vintrar och varma somrar.

Ändå minskar jordbrukets mångfald - grunden för livsmedelsproduktionen - som en följd av modernisering, ändrade kostvanor och befolkningstillväxt.

Runt tre fjärdedelar av den genetiska mångfalden i livsmedelsväxter har förlorats under det senaste århundradet och denna genetiska förstörelse fortgår.

Det uppskattas att det en gång fanns 10 000 olika typer av livsmedelsväxter. Idag föder enbart 150 arter största delen av världens befolkning och 12 växtarter förser oss med 80 procent av näringen från växtriket. Ris, vete, majs och potatis står sammantaget för runt 60 procent av kaloriintaget från växtriket.

Många nya och oexploaterade arter återfinns på några av de mest svårtillgängliga platserna i fattiga länder, där det traditionellt har odlats av lokala lantbrukare men aldrig kommersialiserats.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Internationella dagen för biologisk mångfald

Internationella avtalet om växtgenetiska resurser

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • landsbygdsutveckling
 • landsbygd
 • genbank
 • uthålligt lantbruk
 • tryggad tillgång till mat
 • matkrisen
 • jordbruk
 • hållbar utveckling
 • fao
 • biologisk mångfald

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll