Pressmeddelande -

Europas skogsbruk och klimatförändringar

Uthålligt skogsbruk lindrar klimatförändringarnas effekter

Rom 17 oktober, 2008 - Europas skogar växer med ungefär 360 miljoner kubikmeter varje år, men endast tvåtredjedelar av återväxten utnyttjas. Skogarna är avgörande för den globala energibalansen samtidigt som de är grundläggande för kampen mot klimatförändringarna. Detta tema och andra frågor knutna till skogsbruk debatteras mellan den 20 och 24 oktober när FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för första gången anordnar European Forest Week (Europeisk skogsvecka). Evenmanget äger rum på FAO:s högkvarter i Rom.

"Skog täcker 44 procent av Europas markyta och utbredningen fortsätter. Skogarna erbjuder en mångfald av resurser men för att till fullo tillvarata deras potential är det grundläggande att alla skog och skogsrelaterade sektorer samarbetar", framhåller Jan Heino undergeneraldirektör och chef för FAO:s avdelning för skogsbruk.

Evenemanget i Rom samlar företrädare från 46 länder. Medarrangörer till FAO är EU-kommissionen, Ministerkonferensen om skydd av Europas skogar (Ministerial Conference on the Protection of Forests) och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

I anslutning till evenemanget arrangerar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en konferens i Bryssel med temat: "Role of forests and the forest-based sector in meeting the EU´s climate commitments" (Vilken betydelse har skogen och skogsbruket för EU:s klimatåtaganden).

Under veckan anordnas, förutsom European Forest Week och konferensen i Bryssel, över 130 evenemang i enskilda länder runt om i Europa. De syftar till att uppmärksamma Europas skogar och de åtgärder som är nödvändiga för att tillvarata skogarnas potential. Många av evenemangen riktar sig till ungdomar.

European Forest Week syftar till att sammaföra olika organisationer och individer som arbetar för ett uthålligt skogsbruk. Evenemanget kan dessutom bidra till att finna lösningar på några av de stora problem som rör skogarna och skogsbruket, till exempel klimatförändringarna och vatten- och energifrågor.

Träd lagrar kol

Växande träd absorberar och lagrar koldioxid, vilket innebär att de lindrar klimatförändringarna. Kol lagras i skogarnas biomassa och i trädens stammar, gren- och lövverk, rötter samt i jordmånen. I välskötta skogar pågår lagringen av kol oavbrutet då fällda träd ersätts av nya. De träprodukter som produceras av fällda träd fortsätter även att lagra kolet.

Under de senaste 15 åren har Europas skogsyta vuxit med 13 miljoner hektar vilket motsvarar en landyta lika stort som Grekland.

Energikälla

Trä används i stor utstäckning som en förnyelsebar energikälla. Åtgången av energi och utsläppen av koldioxid är lägre i produktion av trä i jämförelse med produktion av alla andra vanliga byggmaterial. Att minska användningen av betong, plast och stål till förmån för trä minskar därmed utsläppen av växthusgaser.

Läs mer:

Europeanforestweek.org

FAO Forestry Department

Global Forest Resources Assessment

FAO och skogsfrågor

Skog - Den globala skogsresursutvärderingen

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Hur påverkar klimatförändringarna skogen och vårt skogsbruk?  (2008-08-21) 

FAO uppmanar länder att medverka i 2010 års globala skogsutvärdering (2008-03-06)

Den afrikanska skogssektorn vital i kampen mot klimatförändringarna (2008-02-22)

Världens skogsförluster minskar -ny global översiktsrapport (2007-03-13)

Ämnen

  • Skogsbruk, skogsvård

Relaterade nyheter