Pressmeddelande -

FAO-konferensen godkänner budgetökning

Uppmärksammar Dioufs arbete för organisationen

FAO:s styrande organ, Konferensen, har enhälligt godkänt en programbudget på 1 005,6 miljoner dollar för organisationens två kommande år, 2012-13, vilket motsvarar en 1,4 procentig ökning jämfört med den nuvarande tvåårsperioden.

Budgeten tillgodoser medel för en fullständig implementering av det föreslagna programarbetet samt en omedelbar handlingsplan för FAO:s förnyelse. Samtidigt som medlemmarna erkände behovet av att finansiellt säkerställa FAO:s verksamheter, uppmanade de generaldirektören till att göra effektivitetsvinster och särskilda besparingar på 34,5 miljoner dollar utöver de besparingsåtgärder som han redan planerat.

Nivån på budgeten och att den antogs enhälligt kan ses som Konferensens uttryck av förtroende för organisationen. Konferensen valde förra veckan José Graziano da Silva från Brasilien till att bli ny generaldirektör med början 1 januari 2012.

Därutöver förväntar sig FAO att erhålla frivilliga donationer på 1,4 miljarder dollar från medlemsländer och samarbetspartners under den kommande tvåårsperioden. Det faktum att dessa extra medel överstiger den ordinarie budgeten är ett ytterligare bevis för medlemmarnas förtroende för organisationen, sade Diouf i sitt avslutningstal inför Konferensen.

Anmärkningsvärda resultat

Konferensen tillkännagav att den följer rekommendationen från den 26:e FAO-konferensen för den Afrikanska regionen, som hölls i Angola 4-7 maj 2010, om att instifta ”Jacques Diuof-priset för tryggad livsmedelsförsörjning” för att fortsatt uppmärksamma hans ledarskap efter tre framgångsrika mandatperioder som generaldirektör.

Priset på 25 000 dollar kommer att delas ut vartannat år till den person eller institution som juryn anser ha bidragit mest till att förbättra livsmedelsförsörjningen i världen under den senaste tvåårsperioden.

I en resolution erinrade sig Konferensen ”det framstående arbete som Jacques Diouf utfört för organisationen … under en period då världen stod inför livsmedelsbrist, instabila livsmedelspriser och klimatutmaningar som varit exceptionellt omfattande och med en aldrig tidigare skådad komplexitet”.

Enligt resolutionen har organisationen under Dioufs ledning tagit stora steg mot att lösa dessa problem genom att garantera att jordbruket är tillbaka på agendan i världen.

Den underströk även generaldirektörens ”starka engagemang för att reformera och för de initiativ som tagits under hans mandatperiod för att öka organisationens förmåga att bättre bekämpa hungern samt för att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning. Den uttryckte även Konferensens ”djupa tacksamhet … för hans enastående arbete för organisationen och hans osvikliga engagemang för FAO:s mål och ideal”.

Även Afrikanska Unionens stats- och regeringschefer enades under toppmötet i Malabo Ekvatorialguinea, 2 juli, att upprätta ett ”pris för tryggad livsmedelsförsörjning i Jacques Dioufs ära”.

Kompetens och engagemang

Separata hyllningar och lovord till Diouf, som avgår den 31 december efter 18 år som generaldirektör, uttrycktes även av enskilda medlemsländer och av påven Benedictus XVI när han mottog konferensdelegater vid en audiens på fredagen.

Påven hyllade generaldirektörens ”kompetens och engagemang, vilka möjliggjort att FAO kunnat möta problem och kriser till följd av förändrade världsförhållanden som påverkade organisationens verksamhetsområden på ett ibland dramatiskt sätt”.

Ledarskap

Hyllningar för Dioufs ledarskap kom även från representanter för FAO:s personal. I ett uttalande till Konferensen uttryckte Margaret Eldon, generalsekreterare för personalens fackorgan, sin uppskattning för ”18 års outtröttlig tjänst”.

”Genom åren av nedskärningar, omorganisering och decentralisering såg Diouf till att ändringar infördes med så liten negativ påverkan som möjligt för personalen och vi tackar honom för denna lyhördhet”, sade hon.

Ytterligare beröm kom från Filipinerna, som genomförde den externa revisionen av FAO:s bokslut för tvåårsperioden 2008-09. Filipinernas delegat Segfredo Serrano konstaterade att ”Under Dioufs ledarskap har FAO-reformen genomfört flera smärtsamma men framåtriktade förändringar för att förnya organisationen. Ibland har uppriktiga diskussioner förts där skilda åsikter kommit till uttryck om reformen men doktor Diouf har alltid troget genomfört de styrande organens beslut”.

Den franska jordbruksministern Bruno Le Maire tackade generaldirektören ”för kvalitén på arbetet han utförde under 17 års tjänst för att trygga livsmedelsförsörjningen och för jordbruket i världen”. Frankrikes Revisionsrätt har också fungerat som en extern revisor för FAO:s konton.

Den amerikanska delegaten Kathleen Merrigan, biträdande jordbruksminister, sade att Diouf ” bidragit till att inleda en process av förnyelse och reform som omvandlar FN:s största fackorgan till en mer dynamisk, lyhörd och tillförlitlig organisation”.

Läs mer: 

Pressmeddelandet på engelska

Dokument från FAO-konferensen

Konferensens media center

År i ämbetet bland FN-ledare

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • budget
  • fao-konferensen
  • tryggad tillgång till mat
  • jacques diouf
  • fao

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll