Pressmeddelande -

FAO:s generaldirektör manar Obama att stödja kampen mot hungern

USA uppmanas av Diouf att sammankalla tidigt toppmöte om tryggad tillgång till mat

Rom, 6 november 2008 - Generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar idag USA:s nästa president Barack Obama att prioritera kampen mot världshungern. Generaldirektör Jacques Diouf vill även att USA ska stå värd för ett toppmöte om detta under första halvan av 2009.

Diouf gratulerar senator Obama till valutgången och framhåller samtidigt att "USA under våren 2009 bör ta en ledande roll i sammankallandet av ett toppmöte om tryggad tillgång till mat. Toppmötet ska syfta till att uppnå bred och allmän konsensus om att utplåna den globala hungern".

Speciell möjlighet

Enligt Diouf har det öppnats ett möjligheternas fönster för ett sådant initiativ då de pågående globala mat- och finanskriserna ökat medvetenheten om tillståndet för världens 923 miljoner hungrande.

"Toppmötet måste trygga de 30 miljarder US-dollar som årligen behövs till utbyggnad och utveckling av infrastruktur på landsbygden och ökad jordbruksproduktivitet i utvecklingsländer. Det gäller särskilt för låginkomstländer som är nettoimportörer av mat. Målet är att fördubbla produktionen för att säkra en tryggad tillgång till mat för en väntad världsbefolkning på 9 miljarder år 2050", understryker Diouf.

"Toppmötet syftar även till att lägga grunden för ett nytt handelssystem för jordbruket som erbjuder jämlika försörjningsmöjligheter för bönder i både rika och fattiga länder", tillägger Diouf. "Vi måste använda vår fantasi och intelligens till att utveckla riktlinjer som främjar en hållbar utveckling av jordbruket grundad på rättvis internationell handel", avslutar Diouf.

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org (på engelska)

Information om FAO:s generaldirektör (på engelska)

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

FAO:s generaldirektör understryker behovet av att sammankalla ett världstoppmöte om tryggad tillgång till mat  (2008-10-24)

Världen behöver bara 30 miljarder dollar om året för att utplåna den tärande hungern (2008-06-03)

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske