Pressmeddelande -

FAO:s generaldirektör manar till ny världsordning för jordbruket för att utplåna hungern

Föreslår toppmöte under 2009 för att reformera det nuvarande systemet och få fram 30 miljarder US-dollar

Rom, 20 november 2008 - Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar världens ledare att delta i ett toppmöte nästa år för att ta fram en ny världsordning för jordbruket och få fram de 30 miljarder US-dollar per år som krävs för att utrota världshungern en gång för alla.

Diouf talade om vikten av ett Världstoppmöte på ett extrainsatt möte av FAO:s styrande organ, Konferensen. Inför de 191 medlemsländerna, plus EU, framhåller Diouf att "eftersom det är mer än 60 år sedan FAO grundades är det ... nödvändigt att skapa ett nytt system för att trygga tillgången till mat i världen".

"Vi måste reformera den nuvarande situationen som har lett till brist på tryggad tillgång till mat för alla på grund av snedvridningar i den internationella marknaden. Detta är i sin tur ett resultat av jordbrukssubventioner, tullhinder och tekniska handelsbarriärer, men också av en sned resursfördelning i biståndet och i utvecklingsländers statsbudgetar," enligt Diouf.

Toppmötet, som föreslås ägs rum under den första hälften av 2009, "bör lägga grunden för ett nytt system för styrning av den globala livsmedelsförsörjningen. Styrningen av jordbrukshandeln måste göra att bönder både i utvecklade och i utvecklingsländer får jämlika förutsättningar att försörja sig själva," understryker generaldirektören. "Vi måste ha den intelligens och uppfinningsrikedom som krävs för att formulera strategier för jordbruksutveckling samt regler och mekanismer som kan säkerställa en internationell handel som inte bara är fri utan också rättvis."

Åtaganden krävs för att rädda mänskligheten från hunger

Toppmötet bör också "få fram 30 miljarder US-dollar årligen för att bygga ut infrastruktur på landsbygden och för att öka jordbruksproduktiviteten i utvecklingsländerna," anför Diouf. Att föreslå att länder förbinder sig till en sådan summa för att rädda mänskligheten från hunger är inte orimligt. Det tog bara några veckor att få fram en mer än hundra gånger högre summa för att handskas med en global finansiell härdsmälta. Summan är också blygsam jämfört med de 365 miljarder US-dollar som jordbruket i OECD-länderna fick under 2007, och jämfört med de 1340 miljarder som utvecklade och utvecklingsländer sammanlagt lade ut på militära utgifter samma år.

Diouf har vid flera tillfällen föreslagit att USA skulle ta en ledande roll i sammankallandet till detta möte. Generaldirektören föreslog detta första gången sent förra månaden, vid en ceremoni i New York som uppmärksammade Världshungerdagen och där president Clinton och FN:s generalsekreterare deltog. Förslaget nämndes också tidigare denna månad, när Diouf gratulerade Barack Obama till utgången av det amerikanska valet.

På mötet bör stats- och regeringschefer också komma överens om att skapa en fond för akuta ingripanden. Denna fond ska snabbt kunna bistå med resurser för att få igång livsmedelsproduktionen i fattiga länder, som är kraftigt beroende av livsmedelsimport, säger Diouf.

Inga behov av nya strukturer

För att nå det målet förespråkar Diouf att man bygger på den redan existerande Kommittén för tryggad tillgång till mat (Committee on World Food Security, CFS). Kommittén bildades 1974, efter FN:s Världskonferens i Rom, för att övervaka den internationella livsmedels- och hungersituationen. "Som en mellanstatlig mekanism är Kommittén för tryggad tillgång till mat universell och öppen för alla medlemsländer i FAO och FN och även för representanter för andra internationella organisationer, ickestatliga organisationer, civilsamhället och den privata sektorn," påpekar Diouf.

Mer specifikt skulle kommitténs roll vara att förebygga internationella matkriser och att stödja utvecklingen och införandet av nödvändiga strategier på nationell, regional och internationell nivå för att trygga tillgången till mat i världen. Kommittén skulle också kunna fungera som ett forum för debatt om principer som stärker en tryggad tillgång till mat och som bör styra internationell jordbrukshandel. En uppgift skulle vara att analysera framtida risker och behov, samt att rekommendera lämpliga åtgärder.

Kommitténs roll som ett system för sammanhållning i styrningen av en tryggad tillgång till mat i världen bör stärkas. Den bör inkludera ett "Globalt partnerskap för tryggad tillgång till mat" som bygger på redan existerande allianser. Kommittén bör också vägledas av en internationell panel av ledande experter på livsmedel och jordbruk. Denna kan bygga på de externa rådgivande panelerna, som redan finns, med experter på grödor, boskap, fiske, skogsbruk och socioekonomiska aspekter av mat och jordbruk. Denna panel kan fungera på liknande sätt som FN:s klimatpanel, IPCC.

Diouf poängterar att FAO vet vad som behöver göras för att utrota hungern i världen och för att fördubbla världsproduktionen av mat till 2050 för att förse en befolkning på nio miljarder med mat. "Planer, program och projekt för att lösa problemen med brist på tryggad tillgång till mat i världen finns redan," understryker Diouf. Han noterar också att hindren för att nå dessa mål är politiska och finansiella, snarare än tekniska.

Reformplan

FAO:s styrande Konferens, som möts under fem dagar 18-22 november, förväntas godkänna en treårig omedelbar handlingsplan som syftar till en omfattande reform av organisationen, till följd av den oberoende externa utvärdering som genomförts under 2006-07. Huvuddelarna av planen är ett starkare fokus på organisationens huvudmål och huvudfunktioner, förbättrad styrning och kontroll, samt förbättrade resultat genom smidigare och mer ansvarstagande ledningsprocedurer.

"Tanken ... är att reformera FAO så att organisationen kan spela en mer effektiv roll för att trygga tillgången till mat i världen," enligt Diouf. Men han lägger till att "vi behöver också ändra den politiska miljön och det internationella handelssystemet som FAO arbetar i".

Handlingsplanen är avsedd att starta nästa år och fortsätta till slutet av 2011.

Mötet i FAO:s Konferens öppnades med följande hyllning till den nyligen avlidna Miriam Makeba, Goodwill Ambassadör på FAO. Sångerskan deltog aktivt i i FAO:s kamp mot hunger och fattigdom.

 

Läs mer:

Pressmeddelandet på FAO.org (på engelska)

Full text of Diouf's remarks

Documents of the Thirty-Fifth (Special) Session of the FAO Conference

Director-General's Home Page

Youtube-länk till hyllningen till Miriam Makeba

Lyssna på:

Jacques Diouf comments on the current world food situation (4 min 13 sec)

Diouf calls for $30 billion for food and agriculture (5 min 8 sec)

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Medlemsländerna fattar beslut om reform av FAO (2008-11-13)

FAO:s generaldirektör manar Obama att stödja kampen mot hungern (2008-11-07)

FAO: Finanskrisen kan förvärra matkrisen (2008-10-15)

Ämnen

  • Sociala frågor

Relaterat innehåll