Pressmeddelande -

FAO:s medlemsländer antar reformplan för $US 42,6

Reformerna ska leda till en effektivare organisation under de kommande tre åren

Rom, 24 november 2008 - FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, meddelar att organisationens styrande organ, Konferensen, antagit en treårig handlingsplan, som skall genomföras omgående och gör det möjligt för det 63 år gamla fackorganet att reformeras samtidigt som FAO får möjlighet att satsa mer på prioriterade områden. Handlingsplanen ligger i linje med rekommendationerna från den oberoende externa utvärderingen, som genomfördes under förra året.

Under det kommande året kommer ungefär hälften av resurserna, $US 21,8 miljoner att användas för att stärka ledningsfunktionerna och förbättra resultaten genom att dra ned på ett antal högre tjänster och förbättra ledningsprocedurerna. Fokus kommer att ligga på organisationens huvudsakliga mål och funktioner.

Enligt Konferensens avslutande deklaration utgör handlingsplanen "en stabil och konkret grund för FAO att stärka sin globala relevans, kapacitet och effektivitet för att bättre tjäna alla sina medlemsländer".

Handlingsplanen förbättrar FAO:s möjligheter att hantera de vitala utmaningar organisationen har att tackla. Dessa inkluderar hunger- och fattigdomsbekämpning, höga matpriser, de utmaningar klimatförändringarna och ökade satsningar på bioenergi innebär, samt den pågående finanskrisens effekter på jordbrukssektorn.

Ambitiöst

I ett tal inför Konferensen under förra veckan framhöll FAO:s generaldirektör Jacques Diouf att "handlingsplanen utgör en ambitiös färdplan mot förnyelsen av FAO". För att möta medlemmarnas förväntningar "måste vi bygga ett nytt FAO". "Vi måste göra en genomgripande förändring i FAO:s arbetssätt", tillade Diouf.

Det innefattar en reform av de finansiella procedurerna och en omorganisering av strukturer både på högkvarteret och ute i fält. "Reformen medför även förändringar i hierarkier och i personalpolitiken," framhåller Diouf.

Under den kommande treårsperioden ska en tredjedel av FAO:s 120 direktörstjänster bort. Det innebär en besparning på $US 17,4 miljoner, som ska investeras i FAO:s program för tekniskt samarbete. Merparten av de $US 42,6 miljoner som behövs fram till 2011 kommer att användas till att förbättra olika system och program, till omorganisation och till att förändra kulturen.

Toppmöte

I sitt tal inför Konferensen förra onsdagen manade Diouf till en ny världsordning för tryggad tillgång till mat, samt för rättvis och fri handel, vilket är en förutsättning för att bönder i både industriländer och i utvecklingsländer får jämlika förutsättningar att försörja sig själva.

Diouf föreslår ett toppmöte tidigt nästa år. Detta ska syfta till att korrigera det nuvarande systemet, som skapar brist på tryggad tillgång till mat runt om i världen. Toppmötet syftar även till att årligen få fram $US 30 miljarder till ökad produktion av mat i utvecklingsländerna genom investeringar i infrastruktur och förbättrad produktivitet.

Läs mer:

Documents of the 35th Session of the FAO Conference

Full text of the Conference resolution on FAO renewal

Director-General's home page

Debattartikel av Jacques Diouf om matkrisens verkliga orsaker

Pressmeddelandet på fao.org  (på engelska)

Lyssna på:

Jacques Diouf comments on the current world food situation (4 min 13 sec)

Diouf calls for $30 billion for food and agriculture (5 min 8 sec)

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

FAO:s generaldirektör manar till ny världsordning för jordbruket för att utplåna hungern (2008-11-20)

Medlemsländerna fattar beslut om reform av FAO (2008-11-13)

FAO:s generaldirektör manar Obama att stödja kampen mot hungern (2008-11-07)

FAO: Finanskrisen kan förvärra matkrisen (2008-10-15)

 

Ämnen

  • Politik