Pressmeddelande -

Fiskekris i Centralasien

Regionalt samarbete behövs för att lösa dramatiskt produktionsfall

Dushanbe, Tadzjikistan/Rom, 10 november 2008 - Fiskeproduktionen i Centralasien och Kaukasusområdet har rasat dramatiskt efter Sovjetunionens fall. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, larmar nu om det kritiska tillståndet för fiske- och vattenbrukssektorerna i regionen.

Idag möts nio av FAO:s medlemsländer* från regionen i Tadzjikistan för att diskutera krisen och för att påbörja en samarbetsplan.

Dramatiskt ras

Mellan 1989 och 2006 föll årsproduktionen av inlandsfiske och vattenbruk i Kazakstan, Turkmenistan och Uzbekistan mellan 60 och 72 procent.

Under samma period rasade produktionen i Tadzjikistan och Kirgizistan med 94 respektive 98 procent.

I Azerbajdzjan, Armenien och Georgien minskade fiskeproduktionen med 92, 81 respektive 98 procent.

Som en följd har konsumtionen av fisk minskat i hela regionen. Årskonsumtionen av fisk är mindre än ett kilo per person och år. Fisk och övriga fiskprodukter har i stort sett försvunnit från människors dagliga kostintag.

Även om regionen saknar historisk statistik rörande fiskkonsumtion visar siffror från Uzbekistan att konsumtionsnivån under 1980-talet låg på 5-6 kilo per person och år. Den globala genomsnittskonsumtionen av fisk är 16 kilo per person och år.

Kombination av faktorer ligger bakom

Enligt den bakgrundsrapport som FAO lagt fram till veckans möte är det flera samverkande faktorer som skapat krisen. Följande faktorer har haft betydelse:

  • Överfiske och dålig styrning
  • Kraftigt minskade investeringar till forskning och produktionsanläggningar
  • Försummat underhåll av fiskeflottor och fiskodlingar
  • Bristfällig skötsel av vattenverk och bristfälliga åtgärder mot ekologiska problem, inklusive förorening av floder
  • Otillräckliga investeringar till modern bearbetning, saluförning och utrustning

Ytterligare en FAO-studie från 2007 visar att den privatisering av fisket och vattenbruket som genomfördes efter Sovjetunionens fall skedde allt för snabbt. Dessutom ledde korruption i privatiseringsprocessen till otillräcklig översyn och brister i styrningen av sektorerna.

Enligt FAO är tjuvfiske vanligt i regionens inlandsvatten. Det illegala, orapporterade och oreglerade fisket (illegal, unreported and unregulated fishing, IUU) är ett utbrett problem som även påverkar vattenbrukssektorn.

Mötet i Tadzjikistan kan bli ett genombrott

Mötet mellan FAO:s medlemsländer från Centralasien och Kaukasusområdet ska avslutas den 12 november. Mötet kan fungera som ett inledande steg för att skapa ett mellanstatligt fiskeorgan som kan leda arbetet med att rädda fisket och vattenbruket och främja deras framtida hållbara utveckling.

Regionalt samarbete är lösningen

I Centralasien har regionalt samarbete kring fisket saknats i nästan två decennier enligt Ndiaga Gueye, chef för FAO:s avdelning för internationella institutioner och förbindelser. "I situationer som den vi ser i Centralasien och Kaukasusområdet saknar enskilda länder kapacitet att utveckla sektorerna på egen hand," framhåller Gueye. "Exempel från andra regioner, inklusive nätverket för vattenbrukscentrum i Asien och Stillahavsområdet (NACA) och den allmänna fiskekommissionen för medelhavet, visar att regionalt samarbete kan vara mycket effektivt. Det kan vara till stor hjälp för att stödja hållbar utveckling och styrning av sektorn," betonar Gueye.

Initiativet till mötet togs av Tadzjikistans regering. FAO, med sin omfattande erfarenhet av stöd till regionalt samarbete, medarrangerar mötet och tillhandahåller även teknisk assistans och råd till de berörda länderna.

* De länder som deltar i mötet är Armenien, Azerbajdzjan, Kina, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan och Turkiet.

 Läs mer:

Dokument och rapporter från mötet i Tadzjikistan (på engelska)

Information från FAO om regionala fiskeorgan (på engelska)

Koden för ansvarsfullt fiske

Vattenbruk - odlad fisk för att möta en ökad efterfrågan

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Mer ekonomiska resurser behövs i kampen mot olagligt fiske (2008-06-04)

Fiskar vi ut våra hav? (2007-03-05)

 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Relaterat innehåll