Pressmeddelande -

Fler länder vidtar åtgärder för att skydda den djurgenetiska mångfalden

Omkring 70 procent av världens fattiga på landsbygden är beroende av boskap för sin försörjning

Enligt en undersökning som FAO publicerar idag vidtar ett växande antal länder åtgärder för att katalogisera, bevara och bättre förvalta den genetiska mångfalden hos lantdjursraser. Detta för att stärka förmågan att klara av förändring och vidare utvecklas för att skydda världens livsmedelsproduktion. Samtidigt betonar FAO att det ännu återstår mycket att göra för att djurs genetiska resurser ska kunna hanteras bättre.

Dessa tecken på framsteg från olika håll i världen kommer tre år efter det att 191 länder antagit den Globala handlingsplanen för djurgenetiska resurser, som en följd av FAO:s varning om att minst en boskapsras i månaden gått förlorad under perioden 2000-2007. Omkring 20 procent av världens raser står inför hot av utrotning – raser av nötkreatur, getter, svin, häst och fjäderfä.

Sedan dess har länderna börjat vidta åtgärder i linje med den internationella handlingsplanen (läs mer).

Tio länder rapporterar att de har inrättat och börjat implementera nationella strategier för förvaltningen av djurgenetiska resurser. Ytterligare 28 länder har antingen färdigställt strategier och är på väg att implementera dessa, eller håller nu på att utveckla sina strategier.

FAO:s undersökning visar också att en rad aktiviteter pågår i fält:

 • I Belgien genomförs en stor undersökning av olika raser av får, nötkreatur och svin. Insatsen kommer att resultera i att utvalda genetiska prover lagras i en spermabank. I Bolivia finns en liknande satsning för kameldjur, marsvin, nötkreatur, får, getter och svin.
 • I Kenya samlas information in om djuruppfödning som en del av folkräkningen och landet förbereder en nationell undersökning om djurraser för att få in ytterligare information.
 • I Ghana rekryteras och utbildas specialister i karakterisering och bevarande av inhemska djurraser.
 • Kina har beviljat 138 inhemska raser skyddsstatus och på statlig nivå etablerat 119 bevarande lantbruk och genbanker.

Mycket återstår

Trots framgångarna varnar FAO för att framstegen inte skett i alla delar av världen och att mycket återstår att göra. I sin senaste rapport om tillståndet för och utvecklingen av djurgenetiska resurser framhålls att 21 % av boskapsraserna fortfarande hotas av utrotning.

Sammantaget är omkring 1710 raser, allt från kyckling till nötkreatur, utrotningshotade jämfört med 1649 raser under 2008 och 1491 under 2006.

Dessutom saknas information för uppskattningsvis 35 procent av de kända däggdjurs- och fågelrasernas populationsstorlek och sammansättning. Denna brist utgör ”ett allvarligt hinder för en effektiv prioritering och planering av åtgärder för bevarandet av raser”, enligt rapporten.

Genetisk mångfald nyckel till att klara av förändringar och bibehålla produktiviteten

"Likt en välbalanserad aktieportfölj gör en stor genetisk mångfald att livsmedelsproduktionen bättre klarar av hot som svält, torka, sjukdomar och de nya utmaningar som klimatförändringen medför”, säger Irene Hoffmann, chef för FAO:s program för djurgenetiska resurser.

Den genpool som finns idag innehåller värdefulla och oersättliga möjligheter som kommer att vara avgörande för en tryggad livsmedelsförsörjning och jordbruksutveckling de kommande årtiondena, säger hon.

”Klimatförändringen och uppkomsten av nya och elakartade djursjukdomar belyser vikten av att behålla förmågan att anpassa våra jordbruksproduktionssystem. Genom att katalogisera och bevara den djurgenetiska mångfalden har vi möjlighet att upprätthålla och nyttja det bredast möjliga utbudet av genetiska resurser för att öka motståndskraften för livsmedelstillgången och utveckla bättre raser för att upprätthålla livsmedelsproduktionen.”

FAO har utvecklat en finansieringsstrategi som syftar till att kanalisera ett stöd till bättre hantering av djurgenetiska resurser och till att stärka det internationella samarbetet för att hjälpa utvecklingsländerna att implementera den Globala handlingsplanen för djurgenetiska resurser.

För mer information om FAO:s insatser för att bistå länder med hanteringen av djurgenetiska resurser, klicka här.

Lyssna på:

Intervju med Irene Hoffman, chef för FAO:s program för djurgenetiska resurser

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s lägesrapport om implementeringen av Den Globala handlingsplanen för djurgenetiska resurser

Tillståndet för och utvecklingen av djurgenetiska resurser 2010

Resultaten av FAO:s undersökning om genomförandet av den övergripande planen

Exempel på hur länder bättre kan hantera den djurgenetiska mångfalden

Kommission för genetiska resurser för livsmedel och jordbruk

Den Globala handlingsplanen för djurgenetiska resurser

Genomförandet av Den Globala handlingsplanen för djurgenetiska resurser

Ämnen

 • Politik

Taggar

 • tryggad livsmedelsförsörjning
 • irene hoffmann
 • produktivitet
 • utrotning
 • djurgenetiska resurser
 • boskap
 • genetisk mångfald
 • livsmedelsproduktion
 • klimatförändringar
 • jordbruk
 • fao

Presskontakt

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterade nyheter