Pressmeddelande -

Inga fler dödsfall från rinderpest

OIE:s program banade väg för världsomspännande deklaration om utrotning av boskapspesten

De nationella delegaterna i Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) tillkännagav idag att rinderpest, en av de dödligaste sjukdomarna för boskap och andra djurarter, är utrotad från jordens yta.

Vid organisationens 79:e årliga möte i Paris antog delegaterna från OIE:s medlemsländer enhälligt resolution 18/2011 vilken officiellt erkänner att alla 198 länder och territorier i världen där det finns djur som är mottagliga för rinderpest nu är fria från sjukdomen. Erkännandet kom efter noggranna kontroller gjorda av OIE i samarbete med FAO.

OIE lanserade 1989 ett trestegsprogram som skulle hjälpa länder att officiellt erkännas fria från rinderpest. Programmet implementerades 1994 parallellt med ett annat program (GREP) lett av FAO i samarbete med det Internationella atomenergiorganet (IAEA). I februari 2011 erkände OIE-experter att de sista åtta länderna var fria från sjukdomen.

Samarbets- och samordningsmekanismerna har varit avgörande för att klara en världsomspännande utrotning, speciellt i de fattigaste länderna. Arbetet har möjliggjorts genom att använda ett betydande stöd till lämpliga länder från givare så som EU.

Vid FAO:s 37:e konferens i Rom (25 juni till 2 juli 2011) kommer även de 192 medlemsländerna i FAO att anta en resolution om att världen är fri från rinderpest (Declaration of Global Freedom from Rinderpest and on the Implementation of Follow-up Measures to Maintain World Freedom). Detta blir ett erkännande av den enastående prestationen och det framgångsrika samarbetet mellan ett stort antal regeringar, internationella och regionala organisationer, veterinärer och forskare.

”Idag bevittnar vi en historisk händelse eftersom rinderpest är den första djursjukdomen någonsin som utrotats av människan”, förkunnade Dr Bernard Vallat, generaldirektör för OIE.

”Det är ett stort genombrott, inte bara för vetenskapen utan även för samarbetet mellan de internationella organisationerna och det internationella samfundet i sin helhet. Mest av allt är det en framgång för veterinärernas arbete och hela veterinäryrket, eftersom bristen på tillgängliga resurser för veterinärer i många tidigare infekterade länder utgjorde ett hinder för en progressiv kontroll av rinderpest”, tillade han.

”Rinderpest har varit en av FAO:s främsta prioriteringar i strävan att bekämpa hunger och förbättra människors liv genom jordbruk”, säger Ann Tutwiler, en av FAO:s två biträdande generaldirektörer.

”Genom elimineringen av sjukdomen har boskapsproduktionen världen över blivit säkrare och försörjningsmöjligheterna för miljoner boskapsbönder tryggare. Här finns viktiga lärdomar att ta fasta på när det gäller att besegra andra djursjukdomar”, tillägger hon.

”I denna historiska kamp mot en av de mest fruktade sjukdomarna har de gemensamma åtgärderna tagna av det veterinärmedicinska vetenskapssamhället, internationella och regionala organisationer, regeringar och jordbrukare varit avgörande. Jag är väldigt stolt över att ha varit en del i den här strävan och är särskilt hedrad över att idag få presentera rapporten för OIE:s delegater som innebär slutet för rinderpest”, kommenterar Dr William Taylor, ordförande för den gemensamma OIE/FAO-kommittén för den världsomspännande utrotningen av rinderpest.

Vad kommer härnäst?

Fasen som inleds nu efter utrotningen utgör även den en stor utmaning.

Även om rinderpestviruset inte längre sprids mellan levande djur finns det fortfarande kvar i flera laboratorier. Det i syfte att framställa vaccin i händelse av att sjukdomen skulle dyka upp på nytt, oavsiktligt eller genom en avsiktlig handling.

FAO och OIE arbetar med förberedelser och implementering av rekommendationer för förvaring av viruset i forskningssyfte och för vaccinframställning i enlighet med internationella åtgärder för biosäkerhet.

Mer om sjukdomen

Rinderpest är en boskapspest som har lett till stor förödelse på tama och vilda djurpopulationer, människors försörjningsmöjligheter och följaktligen på hela de lokala och nationella ekonomierna.

Rinderpest, som även är känt som boskapspest, är en smittsam virussjukdom. Sjukdomen påverkar flera vilda och tama klövdjursarter, det vill säga djur med en hov som är delad i två tår, främst nötkreatur och bufflar. Rinderpest orsakas av ett virus ur familjen Paramyxoviridae och släktet Morbillivirus. Många arter av vilda och tama klövdjur, exempelvis får och getter, kan uppvisa mildare sjukdomstecken vid infektion men för särskilt mottagliga buffel- och nötkreaturshjordar kan dödligheten uppgå till 100 procent.

Rinderpest var känt redan innan Romartiden. Sjukdomen dödade då hundratals miljoner kreatur i Afrika, Asien och Europa.

Ett utbrott av rinderpest bland importerade djur i Belgien 1920 var början på det internationella samarbetet för att kontrollera djursjukdomar och det var en av de främsta anledningarna till att OIE etablerades 1924.

Tillkännagivandet av utrotningen av rinderpest sammanfaller med 250-årsjubileet av skapandet av veterinäryrket i Lyon, Frankrike. Denna seger markerar en historisk dag för yrket.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s rinderpestportal

Intervju med FAO:s chefsveterinär (pdf)

OIE:s rinderpestportal

FAO:s världsomspännande utrotningsprogram (GREP)

Tidslinje för utrotningen

Video: BBC-dokumentär: Beating plague

Fotogalleri: Fokus på Sri Lanka

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • veterinärmedicin
  • oie
  • utrotning
  • boskapspest
  • rinderpest
  • fao

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll