Pressmeddelande -

Kassavavirus bekämpat

 

Kassava finns på tallriken hos över 1, 5 miljoner människor i Afrika

Rom/Bryssel, 14 november, 2008 - Efter flera års kraftiga skördeförluster till följd av ett förödande virus skördas nu kassava - en basföda i stora delar av Afrika - på nytt av bönder runtom i Storasjöregionen i Afrika, meddelar FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. FAO ser detta som en milstolpe i sitt partnerskap med den Europeiska Unionen, EU.

Under den förra skördesäsongen distribuerades virusfria kassavaskott till runt 330000 småbönder i länder, som drabbats av viruset - Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda och Uganda. Den förbättrade skörden gynnar nu totalt runt 1,65 miljoner människor.

"Att kassava är tillbaka på matbordet är mycket viktigt, särskilt för regionens mest utsatta, vilka drabbats hårt av den globala matkrisen tidigare under året," framhåller Eric Kueneman, ansvarig för FAO:s Crop and Grassland Service. Han tillägger att förstärkning av lokala grödor som kassava är en hörnpelare i FAO:s svar på den pågående krisen, som drivit ytterligare 75 miljoner människor till fattigdom enbart under 2007.

I Storasjöregionen är dock höga mat- och gödselpriser bara en del av problemet. Regionen saknar fortfarande fred, vilket det pågående våldet i Demokratiska Republiken Kongo tragiskt demonstrerar. Men kassava kan ha en avgörande betydelse, speciellt under extremt instabila förhållanden.

Kassavarötter kan skördas när det behövs, eller lämnas i jorden när bönder drivs från sin mark. Dessutom är kassava inget lätt byte eftersom den är svår att gräva upp för tjuvar när marken lämnas utan tillsyn.

Matbrist

"Vi har kommit en bra bit på vägen mot att göra regionen självförsörjande på kassava igen," säger Cees Witterbrood från den Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd (ECHO), FAO's huvudpartner i den regionala satsningen på kassava, och tillägger att "en av våra prioriteringar är att se till att varje bonde kan odla tillräckligt för sin självförsörjning, och samarbetet med FAO är nyckeln för att uppnå detta."

I Afrika äter människor i genomsnitt 80 kg kassava per person och år. Därför blev konsekvenserna katastrofala när en aggressiv variant av viruset Cassava Manioc Disease (CMD) decimerade skörden i Storasjöregionen.

I Uganda, till exempel, där CMD har förstört 150000 hektar kassava sedan det tidiga nittiotalet, ledde viruset till matbrist och lokal svält under 1993 och 1997. Den ekonomiska förlusten uppskattas till 60 miljoner US dollar om året.

Kampen mot epidemin började med att friska varianter av kassava utvecklades av en av FAO:s samarbetspartners, the International Institute of Tropical Agriculture i Nigeria. Dessa förökades i plantskolor av flera partners, inklusive nationella forskningsinstitutioner, lokala myndigheter och civilsamhället, tills det fanns tillräckligt med sticklingar för en massdistribution till befolkningen.

Samtidigt startade FAO en kampanj för att stärka kapaciteten och ansträngningarna i de enskilda länderna i regionen. År 2006 lanserade FAO ett regionalt kassavainitiativ, finansierat av ett flertal donatorer ledda av ECHO, vilka hittills bidragit med 3,3 miljoner Euro till FAO:s olika kassava-insatser.

Middagen är klar

Provinsen Cibitoke i Burundi befinner sig i CMD-epidemins epicentrum. Fälten, som var förstörda till för ett år sedan, översållas nu av gröna kassavablad. "Det smakar sött, inte bittert," säger Ernest Nduwimana, en ung odlare som förlorade sin far under inbördeskriget i Burundi, när han håller upp en stor nyplockad kassavarot.

"Skörden var god i år," säger Ernest. Den är tillräcklig för att förse hans familj med mat fram till nästa skörd, som han tänker så med skott från sina egna kassavaplantor. Senare, när han kommer hem efter en lång dag, har hans mamma lagat bugari, en lokal rätt baserad på kassavamjöl, serverad med bönor och fisk.

FAO och EU frigör landsbygdens potential

Den Europeiska Unionen är en av FAO:s mest pålitliga och generösa samarbetsparter i stödet av hållbar landsbygdsutveckling för att förbättra fattigas livsvillkor. De bidrog med över 100 miljoner US dollar till FAO:s fältprogram under 2007. Genom att arbeta tillsammans på plats i utvecklingsländer i hela världen, med att förbättra matsäkerhet under nödsituationer, med forskning som gynnar tryggad tillgång till mat och kvaliteten på maten och stimulerar till insamling av information, samt spridandet av kunskap och genom att involvera samarbetsparter i policyutveckling, bekämpar EU och FAO fattigdomens grunder.

Läs mer:

Pressmeddelandet på FAO.org (på engelska)

Ernests dröm

ECHO

FAO Crop and Grassland Service

International Institute of Tropical Agriculture

Titta på:

In Burundi, farmers now have access to a disease-tolerant variety of cassava

Saving king cassava

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Rwandas tusen bergskullar grönskar på nytt (2008-10-28)

Kamp mot banansjukdom i östra Afrika (2008-09-15)

Höga matpriser gör Afrikas jordbruk än viktigare (2008-06-19)

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Relaterat innehåll