Pressmeddelande -

Livsmedelspriserna väntas förbli höga

Rekordskördar förväntas nätt och jämnt möta konsumtionen

Priserna på jordbruksvaror kommer sannolikt att vara fortsätt höga och instabila året ut och även in i 2012, enligt den senaste analysen som publiceras idag i FAO:s halvårsrapport Food Outlook.

Rapporten framhåller kraftigt minskade lagernivåer och endast små produktionsökningar för de flesta grödor som huvudorsak till de fortsatt starka priserna.

De närmsta månaderna kommer att vara avgörande för att bedöma hur de viktigaste grödorna kommer att klara sig i år, noterar rapporten. Avkastningen för majs och vete i Europa och Nordamerika kan komma att minska på grund av väderförhållanden, såsom för lite och i vissa fall för mycket regn, även om utsikterna ser bra ut i länder som Ryssland och Ukraina.

”Den allmänna situationen för jordbruksgrödor och livsmedelsvaror är pressad med världsmarknadspriserna på envist höga nivåer, vilket utgör ett hot för många låginkomstländer där det råder brist på mat”, enligt David Hallam, chef för FAO:s marknads- och handelsenhet.

Marginell nedgång av livsmedelspriserna i maj

Världsmarknadspriserna på livsmedel, som tidigare i år nådde de nivåer som rådde vid livsmedelkrisen 2007-08, föll med anspråkslösa en procent i maj. FAO:s matprisindex snittade på 232 punkter i maj, jämfört med den reviderade uppskattningen från april på 235 punkter, men var ändå 37 procent högre än motsvarande period 2010.

Sänkta världsmarknadspriser på spannmål och socker ligger bakom den marginella nedgången av indexet för maj. Nergången var större än att den kompenserades av ökningar i priserna för kött och mejeriprodukter.

De nuvarande beräkningarna för spannmål för 2011 pekar på rekordskördar på 2 315 miljoner ton, en ökning på 3,5 procent jämfört med 2010 som i sig hade en minskning med en procent från 2009.

Vete

Den globala veteproduktionen förväntas öka med 3,2 procent jämfört med förra årets reducerade skörd, vilket i huvudsak avspeglas av en förbättrad avkastning i Ryssland.

Världens produktion av fodersäd beräknas öka med 3,9 procent, vilket överträffar rekordnivåerna från 2008. Huvuddelen av ökningen förväntas komma från Ryssland och andra delar av Oberoende staters samvälde (delar av forna Sovjetunionen).

Även om de ännu är preliminära så beräknas världens risproduktion ge en rekordskörd på 463,8 miljoner ton, vilket är en ökning med två procent från förra året baserat på att bättre väder förväntas.

Världens spannmålslager sätts till 494 miljoner ton för slutet av skördesäsongen 2012, en ökning som endast motsvarar två procent från den starkt reducerade inledningsnivån.

Exportförbud avlägsnade

Trots att 2011-års skörd ligger på rekordnivåer förväntas den ökade efterfrågan på spannmål resultera i att den nätt och jämt möter konsumtionen, vilket medför att priserna hålls på en hög nivå. Däremot kan ”det ryska tillkännagivandet att regeringen kommer att ta bort exportförbudet för spannmål från och med juli 2011 komma att lindra en del av trycket”, enligt FAO:s spannmålsexpert Abdolreza Abbassian.

På marknaden för oljeväxter kommer inte tillgången under 2011-12 att räcka för att möta den växande efterfrågan på olja och livsmedel, vilket innebär en ytterligare minskning av de globala lagren.

Däremot ser det ut som om balansen av den internationella tillgången och efterfrågan på socker kommer att förbättras något. Den förväntade produktionen under 2010-11 kommer, för första gången sedan 2007-08, att överstiga konsumtionen.

Rekordhöga köttpriser

Höga foderpriser, sjukdomsutbrott och ett minskat antal djur förutsägs att begränsa expansionen av den globala köttproduktionen till 294 miljoner ton för 2011, vilket var endast en procent mer än under 2010. Det internationella köttprisindexet nådde en ny rekordnivå vid 183 punkter i maj 2011. En kombination av stort importbehov och begränsad exporttillgång indikerar ytterligare stärkta priser de närmsta månaderna.

Efter två efterföljande år av låga priser har nu fiskmarknaden återhämtat sig. Produktionen under 2011 är på väg att slå rekord, men priserna kommer ändå att hamna på en hög nivå på grund av en stark efterfrågan från låginkomstländerna.

Importnotan för livsmedel

Inom den internationella handeln med livsmedel kommer notan för livsmedelsimport att slå ett nytt rekord med 1,29 biljoner dollar under 2011, vilket är 21 procent mer än under 2010. Det skulle slå hårdast mot låginkomstländer där det råder brist på mat (LIFDC) och minst utvecklade länder (LDC) eftersom de sannolikt kommer behöva spendera 27 respektive 30 procent mer på livsmedelsimport än under förra året.

Utgifter för importerade livsmedelsvaror för utsatta länder kan komma att utgöra nära 18 procent av deras totala importnota jämfört med världens genomsnitt som ligger på sju procent.

Terminsmarknaden granskas

Rapporten belyser några av skillnaderna i hur investerare betedde sig under prisökningarna 2010-11 jämfört med 2007-08. Mycket har gjorts för att förbättra insynen på marknaden men det krävs mer enligt de speciellt inbjudna experterna som har bidragit med ett särskilt avsnitt i Food Outlook.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Rapporten - Food Outlook June 2011

FAO:s matprisindex

FAO:s förebyggande varningssystem (GIEWS)

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • livsmedelspriser
  • tryggad tillgång till mat
  • fao

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll