Pressmeddelande -

Medlemsländerna fattar beslut om reform av FAO

Extra möte i FAO:s Konferens för godkännande av reformplan

18-22 november 2008

Medlemsländerna i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kommer att mötas i Rom, 18-22 november 2008, för ett extra möte i det styrande organet Konferensen. Länderna möts för att diskutera och anta en treårig handlingsplan för att reformera hela organisationen.

Handlingsplanen har bearbetats under de 10 senaste månaderna. Arbetet har skett i en speciell kommitté som satts upp av medlemsländerna genom beslut av FAO:s styrande organ, Konferensen. De viktigaste delarna av planen är: ett starkare fokus på organisationens huvudmål och huvudfunktioner, förbättrad styrning och kontroll, samt förbättrade resultat genom smidigare och mer ansvarstagande ledningsprocedurer. Om planen godkänns kommer den att börja genomföras nästa år och skall vara avslutad i slutet av 2012.

Handlingsplanen finns på: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3571e.pdf

Konferensens hemsida: http://www.fao.org/unfao/bodies/conf/c2008/index_en.htm

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf kommer att tala till Konferensen på onsdag morgon, 19 november 2008, runt kl. 10.00. Hans tal kommer att sändas live på webben på: http://www.fao.org/webcast/

Mötet är öppet för media. För mediaackreditering, vänligen kontakta FAO:s avdelning för mediarelationer, FAO:s huvudkontor i Rom, tel. +39-06 5705.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske