Pressmeddelande -

Nederländerna och Norge bidrar med 12 miljoner dollar till FAO:s kamp mot hungern och rätten till mat

Givarländer samarbetar för att hjälpa fattiga länder att uppnå millenniemålen

Rom, 17 november 2008 - Nederländerna och Norge enades i fredags om att bidra med runt 12 miljoner dollar till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, kamp mot hunger och fattigdom. Bidraget skall användas för att under ett år finansiera FAO:s insatser för att stödja utvecklingsländer i deras arbete att nå det första millenniemålet, att minska hunger och fattigdom med hälften till 2015.

Det nya initiativet kommer att fokusera på hållbara försörjningsmöjligheter på landsbygden, rättvis tillgång till naturresurser, internationella avtal och regelverk för livsmedel, jordbruk, fiske och skog, ett säkert användande och rättvist utbyte av jordbruksvaror, samt ett integrerat perspektiv på hanteringen av mark, vatten, fiske, skog och genetiska resurser. Initiativet kommer även att stödja arbetet med att undanröja de strukturella hindren för rätten till mat.

I linje med den pågående reformprocessen i FAO har Nederländerna och Norge kommit överens om att anpassa detta gemensamma bidrag till FAO till organisationens kärnarbete och budget. Detta görs för att bidraget ska göra så stor nytta som möjligt och för att de administrativa kostnaderna ska kunna hållas så låga som möjligt.

Ambassadörerna från Nederländerna och Norge, Agnes van Ardenne-van der Hoeven och Arne Birger Honingstad, framhåller att deras respektive regeringar anser att "deltagande i den här sortens partnerskapsavtal är ett mycket fruktbart bidrag till den reform FAO genomgår".

Uppfattningen delas av Jose Maria Sumpsi, undergeneraldirektör och chef för FAO:s avdelning för tekniskt samarbete. Enligt Sumpsi är det nya programmet med givarländer som samarbetar "ett viktigt steg mot det 'nya FAO' då det hjälper organisationen att nå ut till medlemsländerna på ett mer flexibelt sätt och i linje med hududinriktningen av FAO:s arbete, som beslutas av FAO:s styrande organ, Konferensen, där alla medlemsländer deltar i besluten. På så sätt kan FAO:s hjälpinsatser samverka med olika initiativ och program för utveckling som de berörda länderna själva föredrar och styr över".

"Det nya programmet skiljer sig därmed från mer traditionella samarbetsprojekt som kännetecknas av detaljerade verksamhetsplaner och öronmärkta pengar, vilket ofta resulterar i isolerade och ohållbara åtgärder och begränsat inflytande", tillägger Sumpsi.

Läs mer:

Technical cooperation

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Medlemsländerna fattar beslut om reform av FAO (2008-11-13)

Rekordstort stöd från USA till FAO:s insatser mot fågelinfluensan (2008-11-11)

FAO:s Generaldirektör välkomnar utvärdering av FAO (2007-08-27)

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll