Pressmeddelande -

Sahelregionen hotas av hungerkatastrof

Över tio miljoner människor i Sahelregionen riskerar att drabbas av hunger

Bristande givarstöd riskerar drabba över 2 miljoner människor i Tchad

FAO uppger att bristande finansiering hotar katastrofinsatser i Tchad. Två miljoner människor riskerar att drabbas av hunger till följd av torka och omfattande skadedjursangrepp vilket reducerat livsmedelproduktionen i hela regionen.

Enligt Fatouma Seid, ansvarig för FAO:s katastrofinsats, har FAO endast lyckats mobilisera två miljoner dollar av de 11,8 miljoner dollar som begärdes i november 2009 som en del av en gemensam vädjan från olika FN-organ. Detta kan jämföras med de 14,5 miljoner dollar som FAO har erhållit för Niger, som också drabbats hårt av livsmedelsbrist. 

”Givarna är oroade för en upprepning av 2005 års hungerskatastrof i Niger då många människor svalt ihjäl. Kunskapen om vad som händer i Tchad är lägre än i Niger trots att situationen där är lika kritisk”, tillägger Seid.

”Detta betyder att FAO bara kan distribuera 360 av de 11 286 ton utsäde som var avsedda för jordbrukare i området. Vi hade också som målsättning att distribuera 6 000 ton djurfoder men endast 413 ton kommer nu att nå fram”, fortsätter Seid.    

Varning utfärdas

FAO:s förebyggande varningssystem för livsmedel och jordbruk (GIEWS) meddelar i ett särskilt uttalande att livsmedelsituationen är mycket oroväckande i delar av Sahel, där mer än 10 miljoner människor riskerar att drabbas av hunger.

Tchads spannmålsproduktion beräknas ha minskat med 34 procent jämfört med 2008. I Niger är motsvarande minskning 30 procent, i Mauretanien 24 procent, och i Burkina Faso uppskattas minskningen till 17 procent.

Enligt den utfärdade varningen från GIEWS har betesmark drabbats allvarligt vilket minskat foderproduktionen kraftigt i Niger. I västra och centrala delarna av Tchad har det rapporterats en 30 procentig dödlighet bland nötkreatur. Delar av Mali har också drabbats av omfattande boskapsdöd.

Katastrofhjälp

”Bristande spannmålsproduktion i kombination med dåliga betesmarker och fortsatt höga matpriser har lett till en bristande tillgång till mat och att undernäringen har ökat i de drabbade länderna”, tillägger GIEWS.

I Niger beräknas 2,7 miljoner människor vara i behov av akut livsmedelshjälp medan ytterligare 5,1 miljoner människor i landet bedöms vara i riskzonen för bristande tillgång till mat. Två miljoner människor behöver livsmedelsbistånd i Tchad medan 258 000 står inför allvarlig brist på mat i Mali. I Mauretanien är 370 000 människor i behov av hjälp.

Katastrofhjälp har påbörjats i Niger där regeringen subventionerar spannmål. UNICEF och WFP har omfattande livsmedelsutsändningar samtidigt som FAO distribuerar djurfoder, utsäde och näringsämnen. FAO ger också långsiktigt stöd till jordbrukare genom att öka produktionen av lokalt anpassade utsäden. Insatsvaror delas också ut till boskapsherdar i Burkina Faso, Tchad och Mali.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s förebyggande varningssystem för livsmedel och jordbruk (GIEWS)

www.1billionhungry.org

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • torka
 • fao
 • hunger
 • jordbruk
 • matkrisen
 • klimatförändringar
 • tryggad tillgång till mat
 • katastrofhjälp
 • finansiering
 • bistånd

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll