Pressmeddelande -

Världen uppmanas bekämpa svartrost

Stora veteproducerande länder samarbetar för att stoppa den elakartade svampen

Rom/New Delhi, 12 november, 2008 - Representanter från stora veteproducerande länder manar till en omedelbar samarbetsplan för att kontrollera och förhindra spridning av den typen av svartrost som kallas Ug99. Svampen kan allvarligt skada veteskördar och är ett stort hot mot en tryggad tillgång till mat.

I New Delhi hölls den 6-8 november en internationell konferens om svartrosten Ug99 och det hot som denna utgör mot en tryggad tillgång till mat. I konferensens slutdeklaration lovar länderna att ge ett starkt stöd till bekämpningen och kontrollen av svartrost både i sina nationella handlingsplaner och i internationellt samarbete.

Länder som är drabbade, eller är i riskzonen, bör ta fram beredskapsplaner för att förhindra rostepidemier som annars kan resultera i förödande skördeförluster. Länder rekommenderas att sprida sin övervakningsinformation och man bör dessutom omedelbart upprätta ett globalt system för att ge tidiga varningar.

Forskningen om växtförädling bör intensifieras och det internationella samarbetet måste förbättras för att utveckla nya vetesorter som är resistenta mot Ug99. Utsäde från svartrostresistenta vetesorter med hög kvalitet bör mångdubblas nationellt och distribueras till behövande jordbruksområden.

Mer än 130 deltagare från 31 länders jordbruksministerier, beslutsfattare, fröproducenter och experter på växtproduktion medverkade på mötet. Konferensen arrangerades av det indiska rådet för jordbruksforskning tillsammans med den indiska regeringen, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, och dess partners i Borlaugs Globala Rostinitiativ.

Spridning av svartrost måste förhindras

"Vi kommer att fortsätta att stödja länder i att bygga upp en nationell kapacitet för forskning, praktisk utbildning i fält, växtskydd och produktion av utsäde. Det krävs stöd från det internationella samfundet för att uppnå våra gemensamma mål när det gäller att bemöta det globala hot som svartrosten utgör och när det gäller att förbättra människors möjligheter till tryggad tillgång till mat," enligt Modibo Traore, undergeneraldirektör på FAO och chef för avdelningen för jordbruk och konsumentskydd.

Den nya elakartade typen av sjukdomen svartrost kallas Ug99 efter att den upptäcktes i Uganda 1999. Ug99 spreds från Östafrika till Jemen, Sudan och i slutet av 2007 även till Iran. För närvarande finns det inga bevis för att svampen skulle ha spridits till något annat land. En nyligen genomförd fältstudie, som finansierades av Cornelluniversitetet i USA, visade att Ug99 inte existerar i Indien, Pakistan Egypten eller Kina.

Man uppskattar att så mycket som 80 procent av alla vetesorter som är odlade i Asien och Afrika är mottagliga för den nya typen av svartrost. Sporerna från svartrost sprids mestadels med vinden över långa avstånd och tvärs över kontinenter.

Globalt program som stödjer länders kamp mot svartrost

FAO har nyligen lanserat sitt program mot svartrost, Wheat Rust Disease Global Programme. Initiativet stöder 29 länder i Öst- och Nordafrika, Mellanöstern samt i Central- och Sydasien, som antingen är drabbade eller i riskzonen. Dessa länder står för 37 procent av världens veteproduktion. FAO hjälper länderna med akut skydd, beredskapsplanering samt med att utbilda bönder, föra fram förbättrade vetesorter och med att mångdubbla utsäden.

Mötet i New Delhi manar det internationella samfundet, givarländer och internationella organisationer att öka stödet till nationella och världsomspännande initiativ som syftar till att bekämpa sjukdomen. Kampanjer mot Ug99 bör inkludera FAO:s globala program mot svartrost och Borlaugs Globala Rostinitiativ.

%

Relaterat innehåll