Pressmeddelande -

Världshungerdagen 2010: “Förenade mot hungern”

Ledare samlas kring behovet av konkreta åtgärder för jordbruket

I samband med årets Världshungerdag efterlyste påve Benedictus XVI, Rwandas president Paul Kagame och FAO:s generaldirektör Jacques Diouf en global satsning på resoluta och konkreta åtgärder mot hungern, bland annat behovet av att det produceras mer mat i de länder där många lider av hunger.

"För att eliminera hungern krävs snabba, beslutsamma och samordnade åtgärder från alla berörda aktörer, på alla nivåer. Det krävs att alla är enade”, sa FAO:s generaldirektör Jacques Diouf. Han framhöll att temat för årets Världshungerdag ” Förenade mot hungern” understryker att arbetet med en tryggad livsmedelsförsörjning är allas ansvar.

Påven uttrycker sitt stöd för de hungrande

I ett uttalande under Världshungerdagen i Rom, sa påven Benedictus XVI att för att eliminera hunger och undernäring måste egenintressen övervinnas.

För att uppnå en värld utan hunger är det nödvändigt att det finns tillräckligt med mat och att alla har daglig tillgång till den, sa påven.

Påven hyllade FAO:s 1billionhungry projekt som han sa "har belyst behovet av en adekvat respons både från enskilda länder och från det internationella samfundet, även när responsen är begränsad till katastrofhjälp". Både påven och Diouf underströk rätten till mat.

”Att bli självförsörjande i livsmedelsproduktion är inte möjligt utan en bra samhällsstyrning”, sa Rwandas president Kagame. "I de flesta låginkomstländer är det fortfarande regeringens ansvar att skapa rätt förutsättningar för jordbrukarna, särskilt småjordbrukarna.”

Omkring 925 miljoner människor i världen går till sängs hungriga och var sjätte minut dör ett barn till följd av hunger och hungerrelaterade sjukdomar.

Bistånd och jordbruk

"Vi måste vända den negativa utvecklingen vad gäller hur mycket bistånd som går till jordbruket, en andel som sjönk från 19 procent 1980 till tre procent under 2006 och som nu ligger på cirka sex procent”, betonade Jacques Diouf.

"Regeringar i låginkomstländer med livsmedelsunderskott borde öka andelen som satsas på jordbruket i sina nationella budgetar, från nuvarande fem procent till minst tio procent. Även en stabilisering av den globala livsmedelsmarknaden krävs för att trygga livsmedelsförsörjningen för alla”, tillade Diouf. ”Effektiva verktyg och mekanismer för att hantera prissvängningar på livsmedel krävs omedelbart."

IFAD:s ordförande Kanayo F. Nwanze

Kanayo F. Nwanze, ordföranden för Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) sa: "låt oss fokusera på möjligheterna”. Endast sex procent av marken i Afrika bevattnas och den genomsnittliga användningen av växtnäringsämnen som används är bara en tiondel av genomsnittet i världen, sa Nwanze. ”Samtidigt vet vi att 60 procent av världens icke-använda odlingsbara mark finns i Afrika. Föreställ dig potentialen med nästan 2,5 miljarder människor som arbetar i jordbruket på landsbygden, småjordbrukarna i världen, om marken nyttjas på rätt sätt."

WFP:s verkställande direktör Josette Sheeran

"Jag är övertygad om att det nu är dags för oss att förverkliga våra drömmar om en värld fri från hunger, sa verkställande direktören för WFP, Josette Sheeran.

"Nelson Mandela hade en dröm, Martin Luther King hade en dröm och Mahatma Gandhi hade en dröm. Nu är det dags för oss alla att drömma stort och mobilisera en ohejdbar rörelse av medmänsklighet för att agera mot hungern, som idag dömer hundratals miljoner barn till att inte kunna leva sina liv fullt ut för att de inte har haft tillgång till näringsrik mat."

Läs mer

Pressmeddelandet på engelska

Uttalande från Påven Benedictus XVI

Paul Kagame, president i Republiken Rwanda

Jacques Diouf, FAO:s generaldirektör

Kanayo F. Nwanze, IFAD:s ordförande

Titta på

Sändning från Världshungerdagen (engelska)

Relaterat material

Världshungerdagen, hemsida

FAO:s Goodwill Ambassadors

Skriv på mot hungern!

 

 

 

 

Kategorier

 • fao
 • tryggad tillgång till mat
 • josette sheeran
 • kanayo f. nwanze
 • bistånd
 • rätten till mat
 • förenade mot hungern
 • fao: s generaldirektör jacques diouf
 • rwandas president paul kagame
 • påve benedictus xvi
 • världshungerdagen

Presskontakt

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll