Gå direkt till innehåll
Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Operativa grupp för finansiella företag.
Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Operativa grupp för finansiella företag.

Pressmeddelande -

”Auktoriserade revisorer är mest lämpliga att genomföra oberoende granskning av säkerställda obligationer”

I dagarna har FAR lämnat synpunkter på finansdepartementets betänkande om Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61). ”Auktoriserade revisorer är mest lämpliga att genomföra den oberoende granskningen”, säger Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Operativa grupp för finansiella företag som skrivit remissvaret.

Säkerställda obligationer finns i många länder och i Sverige är systemet välutvecklat. Det som händer nu är en EU-anpassning. Det påpekar Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Operativa grupp för finansiella företag, som har svarat på finansdepartementets betänkande om Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61).

– Bankerna ger ut säkerställda obligationer för att finansiera sig. De som köper får säkerhet i portföljer i krediter. Enligt lagen och direktivet ska en särskilt oberoende granskare se till att man följer lagen och för register på rätt sätt, säger Sussanne Sundvall, som tillägger att detta bara gäller ett begränsat antal banker, ett tiotal möjligen.

Det innebär att det endast finns ett begränsat antal uppdrag som oberoende granskare, varav några av granskarna har flera sådana uppdrag. Att känna till är att det är Finansinspektionen som utser oberoende granskare.

FAR skriver bland annat i remissen att: ”För att uppnå kvalitet och trygghet i granskningen anser FAR att auktoriserade revisorer är mest lämpliga att genomföra den oberoende granskningen.”

För att underbygga argumentet förklaras att auktoriserade revisorer arbetar utifrån granskningsramverk, exempelvis International Standards of Auditing (ISA), eller kompletterande svenska granskningsramverk, exempelvis Standard för Närliggande Tjänster (SNT).

– Uppdraget i sig är personligt och det är otroligt komplext. När jag själv genomför den här typen av granskningar måste jag bland annat ha hjälp av experter på dataanalyser och räntekurvsberäkning. Jag följer även granskningsstandard, säger Sussanne Sundvall.

I remissvaret skriver FAR vidare att granskaren i fråga behöver ha breda kvalifikationer: ”FAR vill belysa den breda kravprofil som gäller för den oberoende granskaren och peka på att behovet säkerställs dels genom oberoende granskarens kompetens dels genom de specialister på det företag han eller hon arbetar på.”

– Det vore bra om alla oberoende granskare kunde följa ett ramverk, så att det blir en kvalitetsstämpel på granskningen, avslutar Sussanne Sundvall.

Läs FAR:s remissvar här.

Ämnen

Kategorier


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige