Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Blockkedjeinspirerade lösningar i FAR:s tredje framtidsstudie

Det finns flera områden inom redovisning, revision och skatt där blockkedjeinspirerade lösningar kan komma till användning. Det framgår av den tredje framtidsstudien för branschen som FAR låtit göra ihop med bland andra Kairos Future.

– Digitala informationskedjor kommer att bidra till att framtidssäkra vår bransch, säger Karin Apelman, vd och generalsekreterare för FAR.

Rapporten har identifierat fem områden där lösningar med blockkedjeinspirerad teknik kan användas; digitala kvitton, personalliggare, realtid/SINK (Särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands), fullmakter och företagsuppgiftstjänst. För områdena digitala kvitton, personalliggare och fullmakter, görs bedömningen att lösningarna kan göra störst samhällsnytta och skulle kunna realiseras på relativt kort sikt.

– Digitala kvitton och fullmakter är två centrala områden som skulle förenkla arbetet för många inblandade och kvalitetssäkra att allt blir rätt i hela kedjan, säger Karin Apelman, FAR.

När det gäller SINK finns det ett par beroenden av andra processer som behöver utredas och eventuellt lösas innan lösningen kan realiseras. För området företagsuppgiftstjänst finns det ett par länder som har intressanta lösningar för några olika typer av data. Det finns ett behov av att se vilka olika grupper av data som bör vara i fokus samt en bättre kunskap om de lösningar som idag finns i andra länder och deras för- och nackdelar.

Det här är den tredje framtidsstudien som FAR gör ihop med Kairos Future. Den första, som presenterades 2013, var en studie och rapport om branschen, kunderna och samhällets framtid i stort. Den andra rapporten, som presenterades 2016, fokuserade på digitalisering och automation. I denna tredje rapport har fokus legat på att ta fram digitala lösningar inom redovisning, revision och skatt. Utgångspunkten har varit att hämta inspiration från blockkedjeteknik och digitaliserade informationskedjor, men att i slutändan använda den teknik som bedöms mest lämplig.

Delaktiga i rapporten har förutom FAR och Kairos Future varit Skatteverket, Visma, SEB, Fortnox och FAR:s medlemmar Deloitte, PwC, Grant Thornton och KPMG.

Rapporten presenterades i dag den 28 januari 2019 på ett seminarium. Läs hela rapporten här

För frågor, kontakta:

Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR
tel 076-770 87 09

Magnus Kempe, Kairos Future
tel. 070-545 18 11

Annica Gerentz, ansvarig PR, Opinionsbildning och Marknad FAR
tel 076.789 54 01

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. FAR arrangerar utbildningar, ger ut böcker, regelverk och digitala tjänsten FAR online, samt två tidningar - Balans och Resultat.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:
Utveckling av god yrkessed
Kompetensutveckling
Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 100, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Presskontakt

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige