FAR deltar i nytt forskningsprojekt om skatter

Pressmeddelande -

FAR deltar i nytt forskningsprojekt om skatter

FAR finns med i referensgruppen kring projektet, och är representerad av Hans Peter Larsson, skatteansvarig och auktoriserad skatterådgivare på FAR.

– FAR:s uppdrag är att göra nytta för näringsliv och samhälle, och det kan vi göra i det här projektet genom att bidra med vår specialistkompetens, säger Karin Apelman. 

Syftet med projektet är att skapa en arena för konstruktiva samtal och bidra med ny kunskap.

Skattesystemets olika delar och förslag till förändringar kommer att belysas i ett tiotal rapporter av ledande skatteforskare som har knutits till projektet. Forskarna arbetar under full vetenskaplig frihet och svarar självständigt för analys och slutsatser. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Referensgruppen spelar en central roll för projektet genom att identifiera viktiga frågeställningar och bidra med värdefulla insikter från praktiken till forskarna.

Projektet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

SNS är en oberoende ideell förening som sedan 1948 bidragit till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga samhällsfrågor. 280 ledande företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS. Pressmeddelandet hos SNS.

För frågor om projektet, kontakta:
Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram, 070-532 28 89, mikael.witterblad@sns.se

För frågor till FAR, kontakta:
Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, 070-305 18 55 hans.peter.larsson@far.se

Relaterade länkar

Ämnen


FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. FAR arrangerar utbildningar, ger ut böcker, regelverk och digitala tjänsten FAR online, samt två tidningar - Balans och Resultat.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:
Utveckling av god yrkessed
Kompetensutveckling
Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 100, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Presskontakt

Annica Gerentz

Annica Gerentz

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 402 75 20