Gå direkt till innehåll
Nu finns FAR:s års- och hållbarhetsredovisning att läsa digitalt.
Nu finns FAR:s års- och hållbarhetsredovisning att läsa digitalt.

Pressmeddelande -

FAR:s års- och hållbarhetsredovisning publicerad


FAR:s utbildningar lockade över 17 000 deltagare under förra verksamhetsåret. Och medlemsrådgivningen tog emot 2 575 ärenden och hade öppet hela sommaren för att kunna svara på frågor kopplade till coronastöden. Om detta och mycket annat kan du läsa i FAR:s års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021 som nu är publicerad digitalt.

- Det var ett intensivt år med fokus på stödpaket och hållbart företagande. Men mitt i allt det svåra, med osäkerhet, restriktioner och distansering, samlade vi på oss nya lärdomar och erfarenheter. Digitaliseringen tog fart och vi upptäckte nya sätt att mötas, samarbeta, genomföra utbildningar och att hantera allt annat som behövs för att driva FAR:s verksamhet framåt, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

I början av verksamhetsåret fanns en oro för att pandemin skulle påverka utbildningsverksamheten starkt negativt. Men efterfrågan på FAR:s utbildningar har varit fortsatt stor.

- Tack vare att vi redan före coronapandemin hade kommit långt när det gäller digitala lösningar och verktyg så kunde vi snabbt ställa om och erbjuda de allra flesta utbildningarna online. Sammantaget hade vi en god lönsamhet för vår utbildnings- och förlagsverksamhet under verksamhetsåret, säger Karin Apelman.

Bland de viktigaste händelserna under året nämns bland annat att Åsa Lundvall, auktoriserad revisor på EY, valdes till ny ordförande och att FAR definierar branschen i en branschrapport.

FAR hade under verksamhetsåret drygt 5 000 medlemmar och drygt 1 000 anslutna medlemsföretag med sammantaget runt 16 000 medarbetare. FAR ordnade under året närmare 300 utbildningstillfällen med drygt 17 000 deltagare. Omsättningen för FAR var 157 mkr (161) med ett resultat efter finansiella poster om 7,9 mkr (4,8).

FAR har brutet räkenskapsår 1 maj-30 april och årsstämman, som godkänner årsredovisningen, hålls den 23 september.

Läs FAR:s års- och hållbarhetsredovisning här.

Ämnen


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige