Gå direkt till innehåll
FAR:s stämma genomfördes online 23 september 2021.
FAR:s stämma genomfördes online 23 september 2021.

Pressmeddelande -

FAR summerade intensivt år på årsstämman

– FAR:s medlemmar har arbetat hårt för att hjälpa företagen att ta sig igenom coronakrisen, och det är uppenbart att revisions- och rådgivningsbranschen har blivit en allt viktigare samhällsfunktion. Det sade Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR:s årsstämma.

Snabb digital utveckling till följd av pandemin

På stämman, som hölls digitalt i Stockholm torsdagen den 23 september, behandlades det gångna verksamhetsåret maj 2020-april 2021. Året präglades av pandemin och iscensatte bland annat en snabb digital utveckling av produkter, tjänster och arbetssätt. FAR, som är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomi, ställde till stor del om till digitala utbildningar.

Hållbarhet i fokus

– Vi ägnar stor kraft åt hållbarhetsfrågorna där det sker många olika initiativ som kommer påverka vår bransch de kommande åren, sade Karin Apelman och lyfte som ett exempel det seminarium som hölls efter stämman om hur branschen kan bidra till att klimatmålen nås.

Styrelse 2021/2022

På stämman gjordes också ett antal val till nya ledamöter i FAR:s styrelse och till olika nämnder.

FAR:s styrelse består av 15 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. 

Ordförande, omval: Åsa Lundvall, EY 

Förste vice ordförande, omval: Hans Warén, Deloitte

Andre vice ordförande, omval: Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå  

Styrelseledamöter, nyval: Nicklas Bohman, Aspia, Erik Emilsson, Revideco och Tina Zetterlund, KPMG,

Styrelseledamöter, omval: Dan Beitner, KPMG, Kajsa Boqvist, PwC, Helena Dale, Balansen, Micael Engström, EY, Peter Ekberg, Deloitte, Anna Johnson, Grant Thornton, Helena Kaiser de Carolis, PwC , Anna Nilsson, Grant Thornton och Malin Nilsson, BDO

Patrik Anderbro, KPMG, Marianne Sandén-Ljungberg, Mazars, Set och Ola Gunnarsson, Aspia, hade avsagt sig omval.

Nya ledamöter i kvalitetsnämnder

FAR har tre kvalitetsnämnder, med uppdrag att säkerställa kvalitetsfrågor för branschen, nämligen kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet, för revisionsverksamhet och för skatterådgivning.

Samtliga ledamöter i kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet omvaldes och till ordförande omvaldes Inger Nylander, Deloitte Växjö.

Till nya ledamöter för kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet valdes Harald Jagner, Deloitte, Filip Laurin, BDO och Gunilla Svedberg, iRevision. Till ordförande omvaldes Annika Engström, EY.

Till nya ledamöter till kvalitetsnämnden för skatterådgivning valdes Mikael Knutsson, Grant Thornton. Till ordförande omvaldes Torbjörn Hagenius.

Valberedning

Till nya ledamöter i valberedningen valdes Carina Hedrum, PBAB Redovisning & Revision, Malin Lüning, Deloitte och Anders Persson, Mazars.

Ämnen

Kategorier


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige