Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Karin Apelman ny generalsekreterare i FAR

- Vi är mycket glada över att Karin Apelman vill anta utmaningen att bli ny generalsekreterare i FAR. Vi är övertygade om att hennes bakgrund och erfarenheter är mycket lämpliga för att leda branschen och branschorganisationen in i framtiden, säger FAR:s ordförande Magnus Larsson.

Karin Apelman är för närvarande styrelseledamot i Handelsbanken, Svenska Kraftnät, Bliwa Livförsäkring och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Uppdrag hon kommer att lämna i samband med vårens stämmor. Karin har tidigare haft flera uppdrag inom svenskt näringsliv och i offentlig verksamhet som Luftfartsverket och Swedavia. Karin var även generaldirektör för Exportkreditnämnden (EKN) mellan 2007–2016.

- Jag ser fram emot att som generalsekreterare för FAR medverka till att stärka branschens roll som en betydande aktör för ett långsiktigt hållbart näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman.

Karin Apelman börjar på FAR 1 juni 2018 och efterträder Dan Brännström som varit FAR:s generalsekreterare sedan 2004. Hans anställningsavtal som generalsekreterare upphör 20 juli i samband med att han fyller 60 år.

- Dan Brännström har med sitt ledarskap och sin synlighet på ett tydligt sätt bidragit till det höga förtroende som branschen åtnjuter. Under Dans tid har FAR också utvecklats från att vara en förening för revisorer till en organisation för branschens alla professioner, säger Magnus Larsson. 

Ämnen

Kategorier


FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FAR:s helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige