Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Karin Apelman tar plats i nytt europeiskt hållbarhetsforum

Karin Apelman, vd och generalsekreterare för FAR, har utsetts till ledamot i den europeiska branschorganisationen Accountancy Europes nya hållbarhetsgrupp Sustainable Finance Group.

-Hållbarhet är en av de viktigaste framtidsfrågorna och det är naturligt att vi som svensk branschorganisation aktivt deltar i dessa även på en internationell nivå. Vår bransch är en betydelsefull aktör för att långsiktigt stärka näringsliv och samhälle såväl lokalt som globalt, säger Karin Apelman.

Accountancy Europe, ACE, är den europeiska sammanslutningen för 51 branschorganisationen från 37 länder som representerar en miljon revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. Organisationen driver och utvecklar regel- och policyfrågor av betydelse för branschen inom områden som till exempel revision, hållbarhet, transparens, etik och skatt.

Läs mer om ACE:s syn på hållbar finansiering med mera på accountancyeurope.eu

För frågor, kontakta:

Karin Apelman, vd och generalsekreterare FAR, + 076 770 8709

Ämnen

Kategorier


FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 100, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FAR:s helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

Presskontakt

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige