Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nio nominerade till pris för Sveriges bästa årsredovisning

Vilka börsföretag har gjort Sverige bästa årsredovisningar för 2020? Den 30 september vet vi för då presenteras vinnarna – och redan nu finns det tre nominerade i varje storleksklass.
I klassen stora bolag (Large Cap) är de nominerade Alfa Laval, Boliden och Volvo. I klassen medelstora bolag (Mid Cap) är de nominerade Addnode, SAS och VBG Group. I klassen små bolag (Small Cap) är de nominerade Alligator Bioscience, Bergs Timber och Egetis Therapeutics.
– Juryn tittar på helheten i årsredovisningen och premierar att den är väl disponerad, har tydlig och företagsspecifik information och en bra balans mellan text, siffror, grafik och icke-finansiell information, säger Nils Liliedahl, generalsekreterare i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn.
Priset för Årets bästa redovisning har delats ut i över 50 år. Arrangörerna är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Dessutom delar Sveriges Kommunikatörer ut pris till den årsredovisning som har Bästa design. 
Urvalet är alla bolag som är listade på Nasdaq Stockholm på de olika listorna. Juryn har förutom Nils Liliedahl bestått av Annica Gerentz, kommunikationschef FAR, Anders Haskel fristående finansanalytiker och Pontus Herin, ekonomijournalist.

Vinnarna offentliggörs 30 september
Vinnarna offentliggörs på en prisutdelning som webbsänds kl 16:00-17:00 den 30 september.

Hållbarhetsfrågor allt viktigare
Kraven på transparens i hållbarhetsfrågor har ökat avsevärt och det är en tydlig trend i 2020 års årsredovisningar att hållbarhetsinformationen har förädlats. Sedan förra året fungerar FAR:s specialistgrupp för hållbarhet som ett bollplank till juryn för att bedöma företagens hållbarhetsredovisning.
– Hållbarhet blir allt viktigare att integrera i rapporteringen och det påverkar affärsmodellen, säger Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp.

Pris för Bästa design
Bland de nio nominerade kommer också ett pris att delas ut av Sveriges Kommunikatörer för Bästa design.
– Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga och som stärker och särskiljer varumärket. Design skapar den helhet och det intryck som en årsredovisning vill ge. Den kan inspirera och bygga förtroende, det vill vi premiera, säger Hanna Brogren generalsekreterare och VD för Sveriges Kommunikatörer.
De vinnande bolagen av utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning och bästa design offentliggörs 30 september på tävlingens hemsida www.sverigesbastaarsredovisning.se

Ämnen

Kategorier


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige